Amazon Dash – revolúcia nakupovania? Naskenujete nebo nadiktujete co treba … – PCrevue.sk

Original article Publikované před 4 dňami: 10.04.2014 /  Roman Kadlec[1],  čítaní: 684 Ama­zon pred­sta­vil no­vé za­ria­de­nie Dash, kto­ré­ho cie­ľem je zjed­no­du­šit na­ku­po­va­ne. Dash pri­po­mí­na men­ší, jed­no­du­chý di­aľ­ko­vý ov­lá­dač. A v pod­sta­te tú­to fun­kciu i po­nú­ka. Av­š když, di­aľ­ko­vo ne­bu­de­te ov­lá­dat žiad­ne za­ria­de­nie, ale dopĺňat si ná­kup­ný ko­šík. Za­ria­de­nie Dash dos­ta­nú za­dar­mo zá­kaz­ní­ci služ­by Ama­zon Pri­me […]

Amazon Dash – revolúcia nakupovania? Naskenujete nebo nadiktujete co treba … – PCrevue.sk

Original article Publikované před 2 dňami: 10.04.2014 /  Roman Kadlec[1],  čítaní: 594 Ama­zon pred­sta­vil no­vé za­ria­de­nie Dash, kto­ré­ho cie­ľem je zjed­no­du­šit na­ku­po­va­ne. Dash pri­po­mí­na men­ší, jed­no­du­chý di­aľ­ko­vý ov­lá­dač. A v pod­sta­te tú­to fun­kciu i po­nú­ka. Av­š když, di­aľ­ko­vo ne­bu­de­te ov­lá­dat žiad­ne za­ria­de­nie, ale dopĺňat si ná­kup­ný ko­šík. Za­ria­de­nie Dash dos­ta­nú za­dar­mo zá­kaz­ní­ci služ­by Ama­zon Pri­me […]

Amazon Dash – revolúcia nakupovania? Naskenujete nebo nadiktujete co treba … – PCrevue.sk

Original article Publikované před 1 dňom: 10.04.2014 /  Roman Kadlec[1],  čítaní: 590 Ama­zon pred­sta­vil no­vé za­ria­de­nie Dash, kto­ré­ho cie­ľem je zjed­no­du­šit na­ku­po­va­ne. Dash pri­po­mí­na men­ší, jed­no­du­chý di­aľ­ko­vý ov­lá­dač. A v pod­sta­te tú­to fun­kciu i po­nú­ka. Av­š když, di­aľ­ko­vo ne­bu­de­te ov­lá­dat žiad­ne za­ria­de­nie, ale dopĺňat si ná­kup­ný ko­šík. Za­ria­de­nie Dash dos­ta­nú za­dar­mo zá­kaz­ní­ci služ­by Ama­zon Pri­me […]

Amazon Dash – revolúcia nakupovania? Naskenujete nebo nadiktujete co treba … – PCrevue.sk

Original article Publikované před 1 dňom: 10.04.2014 /  Roman Kadlec[1],  čítaní: 507 Ama­zon pred­sta­vil no­vé za­ria­de­nie Dash, kto­ré­ho cie­ľem je zjed­no­du­šit na­ku­po­va­ne. Dash pri­po­mí­na men­ší, jed­no­du­chý di­aľ­ko­vý ov­lá­dač. A v pod­sta­te tú­to fun­kciu i po­nú­ka. Av­š když, di­aľ­ko­vo ne­bu­de­te ov­lá­dat žiad­ne za­ria­de­nie, ale dopĺňat si ná­kup­ný ko­šík. Za­ria­de­nie Dash dos­ta­nú za­dar­mo zá­kaz­ní­ci služ­by Ama­zon Pri­me […]

Amazon Dash – revolúcia nakupovania? Naskenujete nebo nadiktujete co treba … – PCrevue.sk

Original article Publikované před 1 dňom: 10.04.2014 /  Roman Kadlec[1],  čítaní: 435 Ama­zon pred­sta­vil no­vé za­ria­de­nie Dash, kto­ré­ho cie­ľem je zjed­no­du­šit na­ku­po­va­ne. Dash pri­po­mí­na men­ší, jed­no­du­chý di­aľ­ko­vý ov­lá­dač. A v pod­sta­te tú­to fun­kciu i po­nú­ka. Av­š když, di­aľ­ko­vo ne­bu­de­te ov­lá­dat žiad­ne za­ria­de­nie, ale dopĺňat si ná­kup­ný ko­šík. Za­ria­de­nie Dash dos­ta­nú za­dar­mo zá­kaz­ní­ci služ­by Ama­zon Pri­me […]

Amazon Dash – revolúcia nakupovania? Naskenujete nebo nadiktujete co treba … – PCrevue.sk

Original article Publikované dnes: 10.04.2014 /  Roman Kadlec[1],  čítaní: 312 Ama­zon pred­sta­vil no­vé za­ria­de­nie Dash, kto­ré­ho cie­ľem je zjed­no­du­šit na­ku­po­va­ne. Dash pri­po­mí­na men­ší, jed­no­du­chý di­aľ­ko­vý ov­lá­dač. A v pod­sta­te tú­to fun­kciu i po­nú­ka. Av­š když, di­aľ­ko­vo ne­bu­de­te ov­lá­dat žiad­ne za­ria­de­nie, ale dopĺňat si ná­kup­ný ko­šík. Za­ria­de­nie Dash dos­ta­nú za­dar­mo zá­kaz­ní­ci služ­by Ama­zon Pri­me Fresh. Tá […]

Argentina: Vláda omezila nakupování přes internet – PCrevue.sk

Original article PublikovAno před 2 týdny: 23.01.2014 / Redakce [1] , čtení: 294 Argentinská vláda zavedla nová omezení pro nakupování přes internet ve snaze zabránit odlivu kapitálu ze země, který podle ní ohrožuje celou ekonomiku. Lidé, kteří si budou chtít koupit zboží prostřednictvím zahraničních online obchodů, budou muset napříště vyplnit speciální formulář a zaslat jej […]

Argentina: Vláda omezila nakupování přes internet – PCrevue.sk

Original article PublikovAno dnes: 23.01.2014 / Redakce [1] , čtení: 96 Argentinská vláda zavedla nová omezení pro nakupování přes internet ve snaze zabránit odlivu kapitálu ze země, který podle ní ohrožuje celou ekonomiku. Lidé, kteří si budou chtít koupit zboží prostřednictvím zahraničních online obchodů, budou muset napříště vyplnit speciální formulář a zaslat jej celnímu úřadu. […]

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Zaregistrujte se


Přihlásit