Obchodné podmínky – You Academy

Original article VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY ÚVODNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV 1.1 Obchodná spoločnost You Academy s.r.o., se sídlom Budovateľská 327, 925 51 Šintava, Slovenská republika, IČO: 50 612 867, DIČ: 212 039 3088, zapísaná v Obchodnem registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 38845/T, (e-mail: info@you-academy.sk, tel: +421 944 375 495) (Dále jak „Predávajúci“) je právnickou osobou založenou a existujúcou podle práva […]

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.