Název tohoto příspěvku by měl být delší: „Je opravdu nizozemské zdravotnictví nejlepší v Evropě? Tak konečně ho zavádíme i na Slovensku. „Zdá se, že to Čo nedokázali managementy nemocnic vůči zdravotním pojišťovnám, dokáží ambulantní lékaři, kterým jde nejen o zachování poskytování zdravotní péče pacientům, ale v neposlední řadě i o ochranu jejich vlastních majetkových práv. (Přitem jejich požadavky jsou jen zlomkem toho, např. Což při ochraně svých majetkových práv požaduje Penta: 750 mil.. € přímo od státu a 400 mil.. € od zdravotní pojišťovny Důvěra z peněz jejího pojištěnců). Dnešní stav poukazuje na absolutní selhání managementů nemocnic én-bloc. I poslední aféra ohledně úklidu (nejen) v Trnavské fakultní nemocnici ukazuje, že ředitelé nemocnic jsou naprosto nekompetentní řízení nemocnic, ale v tunelování – bez ohledu na právní formu a vlastnictví – jsou mistři (něco o úklidu v nemocnicích příště).

Systém přímé platby u lékaře (ve zdravotnickém zařízení) a následně si pacient tuto úhradu dá proplatit své zdravotní pojišťovně, to je jednou z podstatných složek obdivovaného holandského modelu zdravotní péče. Třeba říci, že pacient na Slovensku dosud zvysoka kašlal, že jemu poskytnuté zdravotní péče nebyla zdravotní pojišťovnou poskytovateli (lékaři, nemocnici) uhrazena. Rozzloben pacient, a častokrát oprávněně, se „odbavil“ na personálu nemocnice či ambulance, asi málokterý se šel „odbavit“ na zdravotní pojišťovnu a dožadovat se, aby pojišťovna reálné naplnila jeho prá ve, a to že každý pojištěnec má právo na dostupnost a na úhradu poskytnuté zdravotní péče ve smyslu zákona o zdravotním pojištění a zákona o rozsahu zdravotní péče. Takže pacienti si konečně (!) Začnou toto své právo reálné uplatňovat přímo u své zdravotní pojišťovny. Přirozeně, musí si od lékaře řekne příjmový doklad a trvat na jeho vydání t když, aby byly rozepsané všechny úkony a použitý materiál. Přece žádný pacient a určitě ani lékař by nebyl spokojen, kdyby udělal např. nákup nebo dal si opravit auto a na bločku by měl napsanou jen výslednou částku, kterou má zaplatit.

To dávám do pozornosti zejména u zubařů, ale i chirurgických oborů, uvedu jako příklad operaci v jednodenní ambulantní péči, tedy jak by mohl vypadat rozpis pro potřeby zdravotní pojišťovny i s uvedením cen v € za použité zboží i provedené služby např. (Upozorňuji, že čísla jsou fiktivní):

1) předoperační vyšetření operatérem 10 €,

2) předoperační vyšetření anesteziologem 10 €,

3) šicí, chirurgický a obvazový materiál 195 €,

4) použité anestetika a speciální anesteziologické materiál 100 €,

5) cena za použití např.. laparoskopického přístroje 50 € / hod.,

6) cena za použití anesteziologických přístrojů a monitorů 50 € / hod.,

cena za zdravotnické výkony, tedy

7) cena za operaci 55 € / hod. (Lékař operatér, lékař asistent, sestra instrumentářka, sanitář, za každou započatou hodinu) a

8) cena za podání anestezie 22 € / hod. (Anesteziolog, anesteziologické sestra, za každou započatou hodinu),

9) pooperační sledování 8 € / hod.

Výkon je to, Čo lékař či jiný zdravotnický pracovník provede pouze svými schopnostmi, umem a rukama, nezahrnuje materiál, farmaka, přístroje použité pro pacienta; ale na druhé straně obvykle musí zohledňovat ostatní související náklady lékaře, jako jsou např. . nájemné, spotřebované energie, likvidace odpadu atd..; výsledná suma za např. gynekologickou laparoskopii by byla tedy 500 €, jen na okraj, částka je konečná, nemůže být navýšena o DPH.

A pokud by si lékař v rámci svého ceníku vyžádal více, než proplatí zdravotní pojišťovna, konečně si mohou začít ambulance mezi sebou konkurovat i cenami za své úkony. Čo je podstatné, tak jako nemocniční lékaři neponechali pacienta napospas koncem loňského roku a chránili jeho práva zejména odmítnutím přímé „privatizace zdraví“ (když už podařilo státním násilím zprivatizovat vlastní peníze občanů, pacientů, plátců pojistného), aby ani ambulantní lékaři neponechali pacienta napospas. At ho vyšetří, at mu vystaví příjmový doklad za výkon v částce, kterou za daný výkon požadují od zdravotní pojišťovny, at mu vypíší recept, který však musí označit, že ho předepsal mimosmluvní lékař příslušné zdravotní pojišťovny, pacient si lék v lékárně zaplatí a potom to vše doručí své zdravotní pojišťovně, at mu to proplatí. Pokud neproplatí, začne si to pacient od pojišťovny vymáhat is úrokem z prodlení. Konečně alespoň částečně nizozemský model (i když tam to údajně jde bez problémů a potřeby soudů)!

Přirozeně, ambulantní lékaři musí být konzekventný. Jako při každém běžném obchodním styku, VZP si oproti důvěře přece zaslouží množstevní slevu ; bylo by chrapúnske, kdyby smlouvy ambulancí se VZP požadovali od ní větší platby za výkon, jako smlouvy s menší důvěrou (Union je okrajový , poměrně nový na trhu a ačkoliv dal na ČR žalobu, zatím, pokud mi je známo, „nevytahovat“ peníze z veřejného zdravotního pojištění). Důvěra přitem nemá žádný problém s penězi, stačí aby akcionáři přihodily do fondů veřejného zdravotního pojištění to, Čo si od roku 2005 „vytáhli“ a aby nepoužili do budoucna 400 mil.. € v důvěře na své vlastní obohacení (jak je u nich zvykem – bez jakékoliv přidané hodnoty), ale na poskytnutou zdravotní péči. Vždyt i stát dal do zdravotnictví vlastní státní finanční rezervu.

Mimochodem, tvrzení VZP, že věc dá na PMÚ (Antimonopolní úřad) je na pousmiatie. PMÚ při koncentraci Důvěry a Apolla (která stála zdravotnických poplatníků údajně 125 mil.. € a do budoucna ještě má stát zmíněných 400 mil.. €) se vyjádřil (zkráceně parafrázuji, viz odkaz na celé rozhodnutí): „Navzdory skutečnosti, že společnosti Důvěra ZP a Apollo ZP jsou podnikateli podle § 3 odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže, podle § 2 odst. 2 tohoto zákona se zákon o ochraně hospodářské soutěže na jejich činnost při provádění veřejného zdravotního pojištění nevztahuje . PMÚ na základě oznámení o koncentraci řízení zastavuje , protože důvod k řízení nebyl dán. „A abychem měli představu, Čo je činnost zdravotní pojišťovny při provádění veřejného zdravotního pojištění, uvádím ze zákona o zdravotních pojišťovnách: Zdravotní pojišťovna

1) přijímá a potvrzuje přihlášky na veřejné zdravotní pojištění,

2) přijímá pojistné na veřejné zdravotní pojištění,

3) uzavírá smlouvy o poskytování zdravotní péče,

4) hradí poskytovatelům zdravotní péče úhradu za poskytnutou zdravotní péči.

Takže PMÚ se sám již v minulosti vyloučil se zasahování do vztahů ve veřejném zdravotním pojištění. Jsem zvědavý, jak se k podání ohlášený VZP PMÚ postaví.

(Je sice pravda, že účelovost z celého rozhodnutí PMÚ i vzhledem k předchozí rozhodování PMÚ až trčí, a už v té době mě napadlo, jestli se někdo osobám, které rozhodovali a takto rozhodli někdo vyhrožoval, ale pouze standardně korumpovalo – jak se to dělo v parlamentu (např. při tzv.. zdravotnické „reformě“), či na ministerstvech už při tvorbě legislativy (např. známá snaha jiné tzv.. finanční skupiny ovlivnit zákony k II. pilíři) – trochu jsem se tomu věnoval i v předchozích blozích, zejména v tem o „Gorily“.)

Takže soukromí lékaři jednají na základě úplně logického vývoje – destrukce a rozvrat nad propastí se klopýtavě zdravotnictví počínaje rokem 2005 ev. už 2003, které tzv.. Zajícova „reformu“ opravdu nijak nemohlo ustát nové způsoby tunelování zdravotnictví nejen prostřednictvím předražených dodavatelských vztahů (přes různé tzv.. Poradenské firmy, účetní firmy, úklidové společnosti, přes předražené léky a speciální zdravotnický materiál a pod.), Ale už i primárně tunelování veřejných fondů přímo akcionáři; v podstatě žádné principiálně a smysluplné opravy rozvracajúceho se zdravotnictví až na nedůsledný tzv.. zákaz zisku v letech 2006-2010; pokračující tunelování zdravotnictví a arogantní ignorance za ministrovania MUDr. Uhliarika, který své úmysly, na rozdíl od MUDr. Zajíce, už vůbec neskrýval; protesty lékařů v roce 2011 pro zabránění transformace koncových nemocnic na as, což by znamenalo pro pacienty katastrofu, dodržování zákoníku práce a stabilizaci mezd nemocničních – to zdůrazňuji – lékařů; až neuvěřitelné zneužití sester ministrem, které chtěl použít právě proti lékařům, ale dosáhl, že se proti sestrám a porodním asistentkám postavili i ostatní (původně označováni jako) střední zdravotničtí pracovníci; na rozdíl od lékařů, zvýšení mezd sester se týkalo všech, nejen nemocničních, ale i ambulantních sester (bez ohledu na rozdílnou náročnost práce), čímž se brutálně zasáhlo do oprávněni soukromých ambulantních lékařů. Kdo to neví, soukromí lékaři na rozdíl od jjiných podnikatelů, živnostníků mají sice relativně pravidelný příjem od zdravotních pojišťoven, to třeba upřímně přiznat, ale na druhé straně mají už několik let téměř neměnný horní strop příjmů, který, pokud jsou slušní a nevybírají fiktivní poplatky , nemají šanci překročit. Přitem ceny za nájem, jiné služby a zboží, které jsou pro chod ambulance nezbytné, horní strop nemají; a zákonem zvýšenými mzdami sester jim stát při neměnných příjmech zásadně vstoupil do výdajové části; logický důsledek – oprávněný protest za účelem ochrany své osoby, své lékařské praxe, svého podnikání, svého majetku a uskutečnění podání k Ústavnímu soudu.

P.S. Od roku 2004 vidím stále tytéž tváře z Asociace nemocnic Slovenska, a jsou to přesně ti, kteří se podíleli nebo alespoň tleskali ministrovi Zajícovi, když zdravotnických pracovníků ve zdravotnických zařízeních, zejména Čo se týká jejich odměňování, vyřadil zpod zákona o veřejné službě a “ zasunul „je pod Zákoník práce – dnes se už jen sklízejí“ plody „tohoto zcela nekompetentního a ponižujícího prvního kroku v tzv.. „Reformě“ zdravotnictví, taková rozhodnutí mají, bohužel, svou i několikaletou setrvačnost, v tomto případě téměř 10 let. No a tito pánové ředitelé nemocnic, ponevierajúci se ve vedoucích funkcích někdy od roku 2003 a dnes se přemoudřelé vyjadřující do médií, tito už opravdu nic nevymyslí, protože jsou jednoznačně spoluodpovědní za dnešní stav!

ekonomika.sme.sk/c/6360851/pente-zakaz-zisku-poistovni-neublizi.html

www.topky.sk/cl/10/1301232/Penta-zaluje-uz-aj-ministerstvo-spravodlivosti-o-750-milionů

www.antimon.gů.sk/files/29/2011/059.rtf

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.