Úřad pro veřejné zakázky (ÚVO) se zabývá námitkou podanou společností Teknoplast, s. r. o., Nové Zámky, jejímž majitelem je Miroslav Kondrlík, bývalý dodavatel náhradních dílů DPB. Podle plánů podniku měl být vítěz veřejné soutěže známý v dubnu tohoto roku a do konce roku měl v bratislavských ulicích přibýt alespoň jeden nový trolejbus . Pokud však námitky projdou, čas dodání se prodlouží. A doplatí na to jak jinak – cestující.

Většina se zaplatí z eurofondů Dodávky na nákup nových spojů chce DPB čerpat z eurofondů ve výši 85%. Kolik a kteří uchazeči se do soutěže přihlásili, však nechtěl specifikovat. „ohrozila by se tím elektronická dražba,“ zdůvodnil ředitel DPB Ľubomír Belfi . „Veřejnou soutěž jsme vyhlásili 9. listopadu, lhůta pro trolejbusy, do které mohli uchazeči podávat své nabídky, trvala do 7. prosince. Podklady k soutěži byly volně dostupné na naší stránce. Až do otevírání obálek na nákup trolejbusů žádný výrobce trolejbusů ani tramvají nevznesl námitku, a to ani k oznámení, ani k soutěži. Miroslav Kondrlík z Teknoplastu podal námitky ÚVO až třetí den po otevření obálek, přitem není výrobcem trolejbusů a do soutěže se nezapojil, „ uvedl dále Belfi.

Nový Čas oslovil i Miroslava Kondrlíka, jednatele Teknoplastu, který podal námitky i přesto, že se do soutěže nezapojil. „Námitky jsme vznesli z důvodu, že ve sdělení av zadávací dokumentaci v předmětných veřejných zakázkách byly různé diskriminační podmínky a požadavky, které odporují ustanovením zákona o veřejných zakázkách a nepodporují čestnou hospodářskou soutěž,“ uvedl Kondrlík.

Tender se prověřuje Tendre se začal zabývat ÚVO, na rozhodnutí má podle zákona 30 dní. Nepočítá se však 30 dnů od podání námitky, ale od doručení kompletní dokumentace. Zda ji už společnost Teknoplast podala, úřad neprozradil. „Probíhající řízení o námitkách nemůžeme komentovat,“ řekl Ján Mažgút, tajemník ÚVO. O tem, zda jednání o námitkách může vést ke zrušení soutěže, je podle Mažgúta také předčasné mluvit. „Všechno bude záviset na výsledku,“ dodal Mažgút.

„Pokud ÚVO rozhodne, že soutěž je netransparentní či diskriminační, tak požádáme dopravní podnik o její zrušení a prohlášení nové soutěže,“ řekl Ľubomír Andrassy, ​​mluvčí primátora. „Zároveň požádáme o zrušení soutěže, pokud soutěžní podmínky vygenerují jen jednoho zájemce a výběrová komise nedostatečně zdůvodní, proč v soutěži pokračovat,“ dodal Andrassy. Podle mluvčí DPB Agáty Stanekovej jsou trolejbusy v havarijním stavu a nutně potřebují obnovu. „Denně nám chybí 3 až 5 trolejbusů, do konce roku si je musíme několik pronajmout, abychem dokázali vykrýt tento deficit. Pokud se prodlouží soutěž kvůli námitkám, prodlouží se i dodací lhůta spojů, „řekla Staneková. Dopravní podnik kromě veřejné soutěže na trolejbusy vyhlásil i tendr na tramvaje. Kondrlík podal podle informací z DPB námitku i proti němu. Třicet nových tramvají mělo být 75 milionů. eur bez DPH, celková hodnota zakázky včetně dodávky tramvaje a ceny za údržbu je 108 mil.. eur. V současnosti disponuje DPB 228 tramvají a 117 trolejbusem.

Trolejbusy by měly mít tyto parametry

Bonusem nových dlouhých kloubových trolejbusů by mělo být pět dveří. „Podle evropské studie jsou rychlejší, mají menší spotřebu a zvýší přepravní kapacitu o 20 procent. Pětidveřové koncepce karoserií nesplňuje pouze firma SOR, kterou spoluvlastní J & T, ale například i MAN, Hess, ARC a Škoda, „ řekl Ľubomír Belfi. Podle něj totiž trolejbus připomíná autobus a pokud má autobus 5 dveří, snadno se z něj stane trolejbus. „Výrobce, který má elektrickou výzbroj, si už vybere výrobce autobusu, ze kterého karoserie spraví trolejbus,“ dodal Belfi. Krátké trolejbusy by podle požadovaných parametrů měli vážit do 11 tun, dlouhé do 17 tun.

Celé vyjádření Miroslava Kondrlíka ze společnosti Teknoplast

Vyjádření pana ředitele Belfiho nás jen utvrzují v tem, že mu vadí náš zájem případně zájem několika obchodních společností o účast na tomto veřejných zakázkách a odstranění diskriminačních podmínek. Naše společnost si pouze uplatnila svá práva, které jí umožňují ustanovení zákona o veřejných zakázkách.

Námitky jsme vznesli z důvodu, že ve sdělení a v zadávací dokumentaci v předmětných veřejných zakázkách byly různé diskriminační podmínky a požadavky, které odporují ustanovením zákona o veřejných zakázkách a nepodporují čestnou hospodářskou soutěž.

Jsme názoru, že jsme oprávněni podat námitky, protože jsme chtěli podat nabídku jako člen skupiny podle § 31 zákona o veřejných zakázkách. Náš spolupracující podnik – výrobce trolejbusů (jako člen skupiny) odmítl podat nabídku, i když jsme mu poskytli naše podklady z důvodu krátkého času na vypracování nabídky a pro diskriminační podmínky. Bylo třeba v nabídce mimo jiné předložit velké množství dokladů přeložených do slovenského jazyka. Chceme zároveň uvést, že máme oprávnění dodávat náhradní díly, které byly součástí předmětu zakázky av této oblasti působí naše společnost na trhu 19 let. Dopravní podnik odůvodňuje nezpůsobilost podat námitky rozhodnutím ESD, přičemž toto rozhodnutí se zabývá poskytováním služeb a v případě veřejných zakázek vyhlášeného DPB se jedná podle oznámení o prohlášení předmětných veřejných soutěží o dodávku zboží. Poskytnutí služeb je v některých případech podmíněn splněním odborné způsobilosti, např. zastupovat u soudu, resp. v určitěch řízeních jsou oprávněn pouze advokáti. Takže není možné rozhodnutí ESD aplikovat na cokoliv a zaměňovat obsah a způsob zadávání veřejných zakázek na dodávku zboží s poskytováním služeb.

Chceme zároveň upozornit, že finanční prostředky na dodávku zboží ve třech vyhlášených veřejných zakázkách budou hrazeny z prostředků EU a z tohoto důvodu všichni jsme oprávněni podat námitky, protože po neschválení auditory EU budou splácet poskytnuté finanční prostředky všichni občané Bratislavy, a proto jsme připraveni se obrátit se stížností na Evropskou komisi.

Námitky jsme podali ve všech třech veřejných soutěžích, a to na dodávku tramvají, obousměrných tramvají a dodávku trolejbusů a to z důvodu diskriminačních podmínek v oznámeních o vyhlášených předmětných soutěžích a v zadávací dokumentaci. Vzhledem k tomu, že námitky jsou uvedeny na mnoha stranách, není možné uvést všechny důvody jejich podání. Uvedu pouze některé např. diskriminační podmínky k prokázání splnění technické nebo odborné způsobilosti, nesrovnalosti v popisu předmětu zakázky v zadávací dokumentaci (bude se obstarávat vývoj tramvají a trolejbusů), což však není uvedeno v oznámení o zahájení nabídkového řízení, různě dlouhé lhůty trvání smlouvy od 48 měsíců po 15 let, a to ve vazbě na způsob financování předmětu zakázky z finančních prostředků EU, DPB požadoval potvrzení o schválení typu každého trolejbusu v oznámení o VO před podpisem smlouvy, ale v zadávací dokumentaci požaduje předložit toto potvrzení již v nabídce od každého uchazeče.

Podali jsme šest námitek v různém čase od 10.12.2012 do 14.12.2012 Tři jsme podali proti diskriminačním podmínkám uvedených v oznámení o veřejné předmětných veřejných zakázkách a tři jsme podali proti diskriminačním podmínkám uvedených v zadávací dokumentaci. Proces podání námitek je určen zákonem o veřejných zakázkách, nejprve je třeba, aby bylo oznámení zveřejněno ve věstnících, pak musíme vypracovat žádost o nápravu jako podmínku podání námitek. Současně musíme požádat o dokumentaci, a ty nám musí být doručeny. Také Dopravní podnik Bratislava má právo na čas určený zákonem o veřejných zakázkách pro odpověď na žádost o nápravu. Až když jsme dostali zamítnutí žádosti o nápravu, mohli jsme podat námitky. Zamítnutí žádosti o nápravu v případě trolejbusů nám DPB doručil 6.12.2012 a z tohoto důvodu byla podána námitka až po uplynutí lhůty pro podání nabídek, avšak v zákonem stanovených lhůtách dle zákona o veřejných zakázkách. Nabídku jsme nepředložili z důvodu, že v této soutěži je velké množství diskriminačních podmínek, které omezují čestnou hospodářskou soutěž.

Pán ředitel Belfi nás přesvědčuje, jak má všechno v pořádku, proč mu Úřad pro veřejné zakázky nařídil zrušit dvě vyhlášené soutěže na dodávku náhradních dílů na trolejbusy a tramvaje. DPB vyhlásil v roce 2012 24 zakázkách na dodávky, my jsme podali námitky v roce 2012 pouze proti 4 postupem zadávání zakázek.

Pan Belfi tvrdí, že má plné sklady náhradních dílů na tramvaje a trolejbusy, proč potom vyhlásil nové veřejné zakázky v předpokládané hodnotě cca 12 000 000,-EUR, které se týká vysloveně dodávky náhradních dílů na trolejbusy a tramvaje.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.