Original article

Názů predpisuPlatnosťSúborŽ PP/N  Přepravný poriadok ZSSK CARGO01.01.2015Nákladný list 3482201.01.2012SMGS01.10.2014SMGS – slovenská verzia01.10.2014Príloha 2 SMGS – Přeprava nebezpečného zboží – zmeny01.07.2013Obchodné podmínky pre poskytovanie vlečkových služeb (OP VS)01.01.2012Dohoda o organizačných a prevádzkových aspektoch kombinovaných prepráv v spojení Európa – Ázia (OSŽD)01.07.2010Dohoda o povelení přepravy ucelených vlaků a vozňových skupín na jeden nákladný list07.12.2007Produkty CIT[1]od 01.07.2006    Smernice nakladania UIC[2]01.01.1998Zásady platobného styku a zúčtovania platieb mezi zákazníkmi a ZSSK CARGO za realizované přepravné a/nebo ostatné služby v nákladnej přeprave – Zavedenie01.11.2014Vyhláška F – Vozňové plachty01.11.2012Vyhláška G – Reklamačný poriadok Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. – oprava01.08.2013Vyhláška G – Plombovanie vozňů a UTI 22.07.2013Vyhláška G – Naloženie a zabezpečenie VZ kovového šrotu01.08.2013Vyhláška G – Poučný list o přeprave nebezpečného zboží01.01.2013Přehledná tabuľka – výmenných režimů náklad.vozňov Zoznam kódů nákladného listu CIM položka č.9 Poriadok pre mezinárodnú železničnú přepravu nebezpečného zboží (RID)01.07.2013Tabuľky RID01.07.2013                                                                                                                                                                                   

References

  1. ^ Produkty CIT (www.zscargo.sk)
  2. ^ Smernice nakladania UIC (www.zscargo.sk)

zaslání zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.