PredajParfumů.sk

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.PredajParfumů.sk [1]

Provozovatel:
PremierParfum sro
PredajParfumů.sk
IČ: 27600904
DIČ: CZ27600904
tel.: 0373 249 518
e-mail: obchod@predajparfumů.sk [2]

Obecná ustanovení

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se v případě, že je zákazníkem spotřebitel, řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

Definice

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
Prodávající / dodavatel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jde o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jjiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Spotřebitel (kupující) – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti . Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jjjjjjiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující, který není spotřebitel – podnikatel, který nakupuje výrobky nebo užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, který se ho týká, a obchodním zákoníkem.
Uzavření kupní smlouvy – umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Objednávky provedené internetovým nákupním systémem musí být ze strany kupujícího potvrzené. Potvrzením se rozumí kliknutí na tzv. potvrzovací odkaz v závěru objednávkového procesu. Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a zároveň s nimi vyjadřuje svůj souhlas.

Smlouva je uzavírána v jazyce slovenském, je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto všeobecných obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má před vlastním odesláním objednávky možnost, objednávku zkontrolovat a případně opravit. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd..) Pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.
Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.PredajParfumů.sk a tím je umožněna umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Úvodní ustanovení k výrobkům

Sortiment výrobků zahrnuje značkové kosmetické výrobky tohoto druhu:

 • toaletní vody (EDT)
 • parfémové vody (EDP)
 • kolínské vody (EDC)

označené zjednodušeně jako parfémy

 • deodoranty a deosticky
 • tělová mléka
 • sprchové gely
 • jiné kosmetické výrobky

Testery – jedná se o naprosto shodný výrobek se standardním parfémem, ale v nestandardním balení (obvykle v kartonové krabici nebo úplně bez krabičky, bez slídového přebalu, často také bez ozdobného víčka rozprašovače). Právě díky absenci standardního obalu jsou nabízeny za výhodnější cenu.

Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou pro spotřebitele konečné, t. j. včetně DPH, popř. všech dalších zákonných daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Konečná cena je vždy uvedena v objednávce av emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Daňový doklad je součástí každé zásilky internetového obchodu.

Objednávka

Objednat zboží je možné následujícími způsoby:

 • internetovým nákupním systémem NONSTOP na adrese www.PredajParfumů.sk [3] – zboží vložíte do košíku a poté vyplníte potřebné údaje k odeslání objednávky

 • telefonicky – zavoláním na zákaznickou linku – tel. číslo 0373 249 518. Provoz zákaznické linky je denně od 8:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00 hod..

Vybavení objednávky

Vybavením objednávky se rozumí příprava zásilky (zabalení a vystavení prodejních dokladů) a její předání do přepravy (Slovenská pošta). Vybavení probíhá okamžitě po přijetí objednávky, obvykle v den objednání, maximální doba na vyřízení objednávky je stanovena na 2 pracovní dny od od uskutečnění objednávky. V případě, že by uvedený termín nebylo možné dodržet, informujeme zákazníka telefonicky nebo emailem okamžitě po zjištění této skutečnosti a dohodneme následující postup včetně nového termínu dodání zboží.

O každém vyřízení objednávky a jejím předání k přepravě budete informováni emailem a SMS, kde se dozvíte, kdy můžete objednávku očekávat.

Přeprava vyřízených objednávek

Objednávky na dobírku jsou zasílány přepravcem Slovenská pošta po celé SK jako balík první třídy. Balík je doručen do 4 pracovních dnů od podání. Balíky doručuje kurýr České pošty během dne.

Pokud Vás pošťák / ka nezastihne, dá Vám do schránky oznámení a poté uloží balík na vaší poště, zde si ho pak můžete vyzvednout buď ten samý den nebo do 5 dnů, LHŮTA 5 DNŮ je konečná a nelze ji prodloužit, pak se balík vrátí k nám, za opakované doručení je účtovAno dodatečné poštovné ve výši 4 Euro.

Poštovné

Při nákupu na www.PredajParfumů.sk se platí poštovné 3.75, – Eur bez ohledu na počet kusů, nebo celkověu částku. Poštovné se platí vždy.

Doporučujeme prohlédnout všechny zásilky, které zákazník přebírá, ještě v přítomnosti řidiče přepravní služby a to z hlediska neporušení či nerozlepení obalů, nerozříznutí originálních pásek a nálepek výrobce. V případě porušení je potřeba zásilku ihned rozbalit a zkontrolovat úplnost obsahu. Vhodné je také věnovat pozornost skutečnosti, zda souhlasí počet dodaných zásilek. Je nutné potvrdit podpisem převzetí pouze skutečného počtu dodaných zásilek. V případě zjištěného poškození či neúplnosti zásilky je třeba na místě sepsat škodní zápis o charakteru a rozsahu vzniklé škody nebo o soupisu zboží, které v zásilce chybí, nebo vzhledem k povaze poškození zásilku odmítnout převzít a vrátit zpět naší společnosti s uvedením důvodu na přepravním listu dopravce .

Platební podmínky

– dobírkou při vyzvednutí objednaného zboží od přepravce

Zrušení objednávky
Storno objednávky je možné telefonicky nebo e-mailem. Ze strany nakupujícího lze objednávku stornovat do doby vyřízení. Poštovné není součástí kupní ceny a je účtovAno na základě uskutečnění expedice zboží (předání zboží přepravci). V případě pozdějšího zrušení má PredajParfumů.sk nárok na náhradu škody, která odpovídá prokazatelným nákladům za poštovné. Tím není dotčen nárok spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce v zákonné 14-denní lhůtě (viz níže). Ze strany prodávajícího lze stornovat celou objednávku nebo její část v případě, kdy je zboží již v době podání objednávky vyprodAno a dodavatelé firmy PremierParfum sro již nejsou schopni zboží zajistit. (Tyto případy jsou však zcela výjimečné.)

Záruka vrácení peněz – právo na odstoupení od smlouvy
Pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetovým nákupním systémem NONSTOP na adrese www.PredajParfumů.sk [4] ), má spotřebitel právo odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění (dodání zboží). V takovém případě musí být odstoupení od smlouvy nejlépe spolu s vráceným zbožím doručeno prodávajícímu nejpozději čtrnáctý den od doručení zboží. Zboží je třeba doručit kompletní (pokud je to možné, spolu s původním obalem, nepoškozené a nevykazující známky používání) spolu s dokladem (jeho kopií) dokazujícím koupi zboží u prodávajícího. V případě, kdy by byl vracející se zboží poškozené, nekompletní, částečně spotřebovAno apod.., Vyhrazujeme si právo uplatnit odpovídající kompenzaci za snížení hodnoty vracené věci. Tím není dotčen nárok spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátíme mu částku odpovídající kupní ceně nejpozději do 30 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy.
Poštovné není součástí kupní ceny, jeho úhradou hradí kupující náklady řádného doručení a předání zboží, tato částka se nevrací. Vrácení zboží formou dobírky nebude naším obchodem přijato, doporučujeme jeho zaslání formou balíku. Kupující v tomto případě nemá nárok na náhradu poštovného spojeného s vrácením zboží zpět prodávajícímu. Projev vůle odstoupit od smlouvy doporučujeme učinit písemnou formou, aby bylo zřejmé, že využíváte svého práva, nebot zaslání samotného zboží zpět nelze automaticky považovat za projev vůle odstoupit od smlouvy.

V případě vrácení zboží se od vrácené částky odečteny skutečně vynaložené náklady na zaslání peněz zákazníkovi (obvykle ve výši cca 3.75, – Euro).

Výměna parfému je možná. Stačí poslat nerozbalený parfém zpět prodávajícímu když němu poznamenat, za Čo má být vyměněn. Výměny zboží se vyřizují během 48 hodin od doručení zboží zamýšleného k výměně. Vyměněn parfém je zaslán s doplatkem nebo nepřiměřenému vrácení. K této ceně se připočítává poštovné a balné ve výši 6 euro.

V případě výměny zboží, odstoupení od smlouvy nebo reklamace je nutné zboží zaslat na adresu (adresa je pouze korespondenční):
PremierParfum sro
reklamační oddělení
PO BOX č. 3
90802 Kúty 2

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Pokud takový postup není možný, může kupující buď požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opkdyž.

Shodou s kupní smlouvou se myslí zejména, že prodávaná věc je bez vad / závad, má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Práva ze záruky

li kupujícím spotřebitel, je záruční doba (plynoucí ode dne převzetí zboží kupujícím) 24 měsíců. Li na prodávané věci, jejím obalu nebo v návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Spotřebitel má při uplatnění záruky:
– Pokud jde o odstranitelnou vadu, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
– Pokud jde o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží , jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,
– Pokud jde o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující je o uznání reklamace vyrozuměn dopisem, e-mailem nebo telefonicky, pokud na sebe uvede odpovídající kontakty. Při kladném vyřízení reklamace je volbou zákazníka zda chce vrátit zpět uhrazenou částku včetně poštovného či zaslat jiné zboží jako výměnu.

Reklamační řízení se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího ihned, ve složitějších případech do 3 dnů. Do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady. Nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po marném uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako kdyby se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tem, kdy spotřebitel právo uplatnil, Čo je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nákladů potřebných k uplatnění reklamace (zejména doprava reklamovaného zboží k prodávajícímu). V případě neoprávněné reklamace, pokud je kupujícím spotřebitel, nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace ani kupující, ani prodávající (prodávajícímu tento nárok vzniká pouze v případě, pokud by ze strany spotřebitele jednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá vyvodit, že jde o zneužití práv ze strany sporebiteľa).

V případě, že vaše reklamace nebude uznána (neoprávněná reklamace) a vy si budete přát zboží zaslat zpět, bude vám účtována částka 6, – Euro za vynaložené náklady.

Ochrana osobních dat

Podáním objednávky v internetovém obchodě PredajParfumů.sk dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování, zpracování a archivaci údajů o kupujícím a jeho nákupuch, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Všechny osobní data jsou zpracovávána v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Provozovatel prohlašuje, že jediný účel této archivace je oslovení kupujících s nabídkou internetových obchodů provozovatele, tj.. PremierParfum s.r.o. ve smyslu příležitostného zaslání nabídky na email či poštovní adresu. Všechny záznamy o kupujícím může každý zákazník kdykoliv z databáze odstranit, a to (velmi jednoduše) pouhým kliknutím na tzv.. odhlašovací link, který je součástí každého rozesílaného reklamního sdělení. V případě žádosti zákazníka zaslané na email obchod@predajparfumů.sk budou veškeré osobní údaje okamžitě trvale odstraněny z databáze int. obchodu.

Zákaznické slevové kupóny a dárkové akce

Prvním nákupum na internetových stránkách www.PredajParfumů.sk se každý zákazník stává z pohledu provozovatele stránek tzv.. důležitým zákazníkem, kterému jsou poskytovány různé zákaznické výhody jako např.. speciální zvýhodnění ve formě bonusových dárků k nákupům či slev v určité nominální hodnotě na každý zakoupený parfém či objednávku, o těchto zákaznických výhodách jsou kupující informováni pravidelně na svůj email, doporučujeme používat pravidelně stejný email na potvrzení objednávek, tyto tzv.. zákaznické akce jsou rozesílány vždy s uvedením platnosti, konkrétní nabídky a dalším doporučením, jak je využít.

Slevový kupón (použitelný na jednotlivý ks zboží není možné použít na nákup zboží z velkoobchodní nabídky, na vzorečky a zvýhodněné balíčky zboží (označeny ‚výhodný balíček‘).

Odpovědnost

Společnost PremierParfum s.r.o. upozorňuje, že informace na webových stránkách internetového obchodu jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Bezvýhradně jsou však garantovány údaje – název zboží a jeho objem, tedy objednávané zboží je nezpochybnitelný. PredajParfumů.sk ani její provozovatel firma PremierParfum sro nenesou vůči jakékoliv straně odpovědnost za škody způsobené použitím informací z internetového obchodu či odkazovaných internetových stránek.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavřené mezi provozovatelem parfumerie a nakupujícími – kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba. Platnost těchto obchodních podmínek je stanovena na dobu od 8. 4. 2010 do nahrazení novou verzí. Případná nová verze bude vyhlášena odpovídajícím způsobem na internetových stránkách PredajParfumů.sk.

Kontakt

PremierParfum sro
PredajParfumů.sk
Ve Žlíbku 1800, hala B10
193 00 Praha 9
Společnost je zaregistrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 118080

References

 1. ^ www.PredajParfumů.sk (www.PredajParfumů.sk)
 2. ^ obchod @ predajparfumů.sk (www.predajparfumů.sk)
 3. ^ www. PredajParfumů.sk (www.predajparfumů.sk)
 4. ^ www.PredajParfumů . cz (www.PredajParfumů.sk)

zaslání zboží

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.