Original article

Prevádzkovateľ:

Darex s.r.o, Galanta, Z.Kodálya 790/12, 924 00

Zapísaná Okresným súdem Trnava , vložka číslo 59/T-Zbl, podle §56 až 75§až 153§ Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb, ze dne 28.01.1994

Den zápisu: 17.02.1994

Prevádzka: OC Galaxia, Galanta, Hlavná ul.929/6, 924 01

IČO: 34096981 DIČ: 2021215889 IČ DPH: SK2021215889

Číslo účtu: 1767973451/0200 – VÚB

info@dtparfemy.sk

www.drparfemy.sk

Zodpovedný vedúci: Tichomír Darázs

OBCHODÉ PODMIENKY, PREDAJ, REKLAMAČNÝ PORIADOK:

Podmínky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prodávajícího (dodavatela) a kupujúceho (zákazníka, spotřebitela). Všechny zmluvné vzťahy jsou uzavreté v súlade s právnym poriadkem Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené obchodnými podmienkami se v případě, že je zákazníkem spotřebitel, riadi občanskym zákonníkem a zákonem o ochrane spotřebitela. Když je zmluvnou stranou kupujúci, který není spotřebitelem, řídí se vzťahy, které neupravujú obchodné podmínky obchodným zákonníkem v znení neskorších predpisů.

Spotřebitelská zmluva – kúpna zmluva, případně jiné zmluvy podle občanskeho zákonníka, když zmluvnými stranami jsou na jednej strane spotřebitel a na druhej strane dodavatel, resp. predávajúci.

Predávajúci / dodavatel – osoba, která při uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej nebo inej podnikateľskej činnosti.

Jde o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikateľů dodáva kupujúcemu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupujúci) – osoba, která při uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej nebo inej podnikateľskej činnosti.

Je to fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užíva služby za jjjjjiným účelem jak pro podnikanie s týmito výrobkami nebo službami.

Kupujúci, který není spotřebitel – podnikatel, který nakupuje výrobky nebo užíva služby za účelem svojho podnikania s týmito výrobkami nebo službami.

Tento kupujúci se riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, který se ho týka, a obchodným zákonníkem.

Uzavretie kúpnej zmluvy – umiestnením ponuky predaja zboží na internetových stránkach vyjadruje predávajúci svoju vôľu uzavriet kúpnu smlouvu na zboží, popr. služby za uvedených podmínek.

Kúpna zmluva vzniká okamihem doručení záväznej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Od tohto momentu vznikajú mezi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, které jsou vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, které jsou neoddeliteľnou súčastí této zmluvy.

Objednávky musia být potvrdené ze strany kupujúceho, zároveň vyjadrit svoj souhlas.

Zmluva je uzatváraná v jazyku slovenskem, je predávajúcim archivovaná za účelem jej úspešného splnenia a není prístupná tretím nezúčastneným stranám.

Informace o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy jsou zrejmé z těchto všeobecných obchodných podmínek, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má před vlastným odesláním objednávky možnost, objednávku skontrolovat a případně opravit. Náklady na použití komunikačních prostriedků na diaľku (telefón, internet atď.) pro uskutočnenie objednávky jsou v bežnej výšce, závislé na tarife telekomunikačních služeb, které objednávatel používa.

Tyto obchodné podmínky jsou zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.dtparfemy.sk a tím je umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Význam skratiek:

EDT- Toaletná voda

EDP- Parfémovaná voda

EDC- Kolínska voda

TESTERY – jedná se o úplne zhodný výrobok se štandardným parfumem, ale v neštandardnem balení (obyčejně v kartónovej škatuli nebo úplne bez krabice, často též bez ozdobného vrchnáku rozprašovača). Práve díky absencii štandardného obalu jsou nabízíné za výhodnejšiu cenu.

SET- darčekový set, který obsahuje mimo parfému nebo toaletnej vody sprchový gél nebo telové mlieko vždy je informovaný spotřebitel o obsahu setu.

DEO- Deodorant v sprayi

STICK – Tuhý dezodorant

Shower gel, SG, Sprchový gél- na sprchovanie danej vône

Body lotion, BL, Telové mlieko- telové mlieko danej vône

Všechny ceny uvádíné na stránkach internetového obchodu jsou pro spotřebitela konečné, t. j. včetně DPH, popr. všech Dalších zákonných daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Konečná cena je vždy uvedená v objednávce a v emaile potvrdzujúcem prijatie objednávky zboží. Daňový doklad je súčastí každé zásilky internetového obchodu.

1. OBJEDNANIE:

Objednat zboží je možné následujícími způsobmi:

1. Přes náš web stránku NONSTOP www.dtparfemy.sk

2. Telefonicky na : 0907 043 818 je nutné potvrdit e-emailem na info@dtparfemy.sk

Prevádzka zákazníckej linky je PO-PIA od 9:00 do 18:00 hod, SOBOTA 9:00-12:00

NEDEĽA -Voľno

Prevádzka je otvorená od 9:00 do 18:00 hod., v Sobotu 9:00-12:00, Nedele –voľno.

Vybavením objednávky se rozumí príprava zásilky (zabalenie a vystavenie predajných dokladov) a jej postúpenie do přepravy (Slovenská pošta).

Vybavenie prebieha okamžite po prijatí objednávky, obyčejně v den objednání, maximálna doba na vybavenie objednávky je stanovená na 3-5 pracovné dni od od uskutočnenia objednávky.

V případě, že by uvedený termín nebylo možné dodržat, informujeme zákazníka telefonicky nebo eemailem okamžite po zistení této skutočnosti a dohodneme následující postup včetně nového termínu dodání zboží.

O každem vybavení objednávky a jej odovzdaní na přepravu budete informovaní eemailem nebo SMS, kde se dozviete, kdy můžete objednávku očakávat.

Objednávky na dobírku jsou posielané přes Slovenskú poštu po celé SR.

V případě, že Vás poštár nezastihne na uvedené adrese, bude zásilka uložená na pošte a do schránky vám bude vložená informácia o uložení zásilky.

2. PLATBY: 

Při objednaní jedného kusu produktu z naší ponuky je cena za dopravu 3,90 s DPH (Slovenská pošta), bez ohledu na hodnotu objednaného zboží, počtu kusů a o způsob dopravy! 

V případě , když by ste mali zájem o zasielaní přes kurýra Slovenskej pošty, treba to oznámit dopredu, a my Vám vypočítame presnú sumu zásilky podle cenníka Slovenskej pošty.

Balík , který přesáhne váhu víc jak 2kg, za zásilku účtujeme podle cenníka Slovenskej pošty, a bude oznámená dopredu spotřebitelovi, 

Když je suma faktúry uhradená na našem účte , vtem případě posíláme zásilku bez dobírky, tj.: 3,20 € s DPH na jednu zásilku.

Manipulačný poplatek je 2,99 € , když si zákazník objednáva zboží bez poštovného.

V tej ceně jsou zahrnuté náklady na skladovanie a přepravu .

Když si zákazník objednáva přes poštu, manipulačný poplatek NEPLATÍ !

Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho okamihem převzetí zboží, jedinou podmínkou je úplné zaplatenie kúpnej ceny.

BALNÉ JE VŽDY ÚPLNE ZADARMO.

Doporučujeme prehliadnut všechny zásilky, které zákazník preberá, ještě v prítomnosti vodiča přepravnej služby a to z hlediska neporušenia nebo nerozlepenia obalů, neprerezania originálnych pások a nálepiek výrobcu. 

V případě porušenia je potřeba zásilku ihned rozbalit a skontrolovat úplnost obsahu. Vhodné je též venovat pozornost skutočnosti, či souhlasí počet dodaných zásilek. Je nutné potvrdit podpisem prevzatie iba skutočného počtu dodaných zásilek.

V případě zisteného poškodenia či neúplnosti zásilky je potřebné na místě spísat likvidačný zápis o charaktere a rozsahu vzniknutej škody nebo o súpise zboží, který v zásilce chýba, nebo vzhledem na povahu poškodenia zásilku odmietnut převzít a vrátit zpět naší spoločnosti s uvedením důvodu na přepravnem liste dopravcu

Platobné podmínky:

– dobírkou při vyzdvihnutí objednaného zboží od přepravcu, nebo na pošte

– platba na náš účet po objednaní před dodaním zboží na č. účtu: 176 797 3451 / 0200

– osobne v hotovosti /dostáva pokladničný bloček přes kasu /

3. REKLAMAČNÝ PORIADOK, REKLAMÁCIA:

Tento reklamačný poriadok se vzťahuje na zboží zakúpený kupujúcim od prodávajícího ve forme elektronického obchodu na internetových stránkach DTparfemy.

Reklamačný poriadok v této podobe je platný pro všechny obchodné prípady.

Zásady a postup při vybavovaní reklamácií vychádzajú z Občanskeho zákonníka SR č 40/1964 Zb., 

Zákona SR č 102/2014 Z. z. o ochrane spotřebitela při predaji zboží nebo poskytovaní služeb na základe zmluvy uzavretej na diaľku nebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorů prodávajícího.

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotřebitela při podomovem predaji a zásielkovem predaji v platnem znení, má spotřebitel právo odstúpit od zmluvy do 7 pracovných dní od převzetí zboží bez uvedenia důvodu. 

V případě, když spotřebitel využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedené lhůtě berie na vedomie, že dodavatel je oprávnený požadovat náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladů spojených s odstúpením od zmluvy.

Odstúpením od zmluvy jsou si zmluvné strany povinné vrátit navzájem poskytnuté plnenia. V případě, když spotřebitel už prevzal objednaný zboží, je povinný ho vrátit v originálnem nepoškodenem balení. V případě, když spotřebitel vráti objednaný zboží poškodený, čiastočne spotřebovaný resp. v stave, který neodpovedá stavu, v kterém byl predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, kterou je predávajúci povinný preukázat, uhradit ze sumy, která byla uhradená spotřebitelem za objednaný zboží.

4. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY:

Storno objednávky je možné telefonicky nebo e-emailem.

Když chcete vykonat storno z důvodu, že ste zboží našli u iného predajcu výhodnejšie, kontaktujte nás.

Ze strany nakupujúceho možno objednávku stornovat do doby vybavenia.

Poštovné není súčastí kúpnej ceny a je účtované na základe uskutočnenie expedice zboží (odovzdanie zboží přepravcovi). V případě neskoršieho zrušenia má DTparfémy nárok na náhradu škody, která odpovedá preukázateľným nákladem za poštovné. Tím není dotknutý nárok spotřebitela na odstúpenie od zmluvy bez akejkoľvek sankcie v zákonnej 7-dennej lhůtě (pozri nižší). Ze strany prodávajícího možno stornovat celú objednávku nebo jej čast v případě, když je zboží už v čase podania objednávky vypredaný a dodávatelia firmy Tichomír Darázs – DTparfémy . už ne jsou schopní zboží zaistit. (Tyto prípady jsou však úplne výnimočné.)

Zboží je potřebné doručit kompletný (pokud je to možné, spolu s pôvodným obalem, nepoškodený a nevykazujúci známky používania) spolu s dokladem (jeho kópiou) dokazujúcim kúpu zboží u prodávajícího.

V případě výmeny zboží, odstúpenia od zmluvy nebo reklamácie je potřebné zboží zaslat na adresu (adresa je iba korešpondenčná):

DTparfémy OC Galaxia, Galanta, Hlavná 929/6, 92401

V případě, když by byl vracajúci se zboží poškodený, nekompletný, čiastočne spotřebovaný a pod., vyhradzujeme si právo uplatnit odpovedajíce kompenzácie za snížení hodnoty vrátenej veci. Tím není dotknutý nárok spotřebitela na odstúpenie od zmluvy bez akejkoľvek sankcie. Když spotřebitel odstúpi od zmluvy, vrátime mu sumu zodpovedajícu kúpnej ceně najnedřív do 30 dní od odstúpenia kupujúceho od zmluvy.
 

Poštovné není súčastí kúpnej ceny, jeho úhradou hradí kupujúci náklady riadneho doručení a odovzdania zboží, táto suma se nevracia. 

Vrátenie zboží formou dobírky naším obchodem nebude prijaté, doporučujeme jeho zaslání formou balíku. 

Kupujúci v tomto případě nemá nárok na náhradu poštovného spojeného s vrátením zboží zpět predávajúcemu. 

Prejav vôle odstúpit od zmluvy doporučujeme udělat písomnou formou, aby bylo zrejmé, že využívate svojho práva, pretože zaslání samotného zboží zpět nemožno automaticky považovat za prejav vôle odstúpit od zmluvy

Výmena zboží je možná!

Stačí poslat nerozbalený parfém nebo produkt zpět predávajúcemu a k nemu poznamenat, za co má být vymenený. Výmeny zboží se vybavujú behem 48 hodin od doručení zboží zamýšľaného k výmene. Vymenený parfum je zaslaný s doplatkem nebo preplatkem.

V případě, že zboží při prevzatí kupujúcim není v zhode s kúpnou zmluvou (Dále jen „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytečného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajíceho kúpnej zmluve, a to podle požiadavku kupujúceho buď výmenou veci, nebo jej opravou. Pokud takýto postup není možný, může kupujúci buď požadovat primeranú zľavu z ceny veci nebo od zmluvy odstúpit. 
 

To neplatí, když kupujúci před prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel nebo rozpor s kúpnou zmluvou sám způsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, který se prejaví behem šiestich měsíců odo dne převzetí veci, se považuje za rozpor existujúci už při jej prevzatí, když to neodporuje povahe veci nebo pokud se nepreukáže opkdyž.

Zhodou s kúpnou zmluvou se myslí hlavně, že predávaná vec je bez vád/ závad, má kvalitu a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, případně akost a úžitkové vlastnosti pro vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisů, je v tomu odpovedajícem množstve, miere nebo hmotnosti a zodpovedá účelu, který predávajúci pro použití veci uvádí nebo pro který se vec obvykle používa.

Když je kupujúcim spotřebitel, je záručná doba (plynúca odo dne převzetí zboží kupujúcim) 24 měsíců. Když je na predávanej veci, jej obale nebo v návode k nej pripojenem vyznačená v súlade s osobitnými právnymi predpismi lhůta k použitiu veci, skončí záručná doba uplynutím této lehoty. Záručná doba se predlžuje o dobu, po kterou byl zboží v záručnej oprave. V případě výmeny zboží za nový v záručnej dobe začína plynút nová záruka. Záruka se nevzťahuje na opotřebenie veci způsobené jej obvyklým užívaním.

Spotřebitel má při uplatnení záruky:

– Když jde o odstrániteľnú vadu, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného zboží nebo chybnej súčasti, když to není vzhledem k povahe vady neúmerné, a když není takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny nebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,

– Když jde o chybu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu zboží, právo na výmenu chybného zboží nebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotřebitelovi patrí, když jde síce o odstrániteľné vady, když však kupujúci nemůže pro opätovné vyskytnutie vady po oprave nebo pro väčší počet vád vec riadne užívat. Za opätovné vyskytnutie chyby se považuje, když rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, která byla v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne se opät. Väčším počtem chýb se rozumí, když má vec súčasne  najmenej tri chyby, brániace jeho riadnemu použití,

– Když jde o jiné vady neodstrániteľné a nepožadujúce výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny nebo 

odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Kupujúci je o uznanie reklamácie vyrozumený listem, e-emailem nebo telefonicky, když na seba uvedie odpovedajíce kontakty. Při kladnem vybavení reklamácie je voľbou zákazníka či chce vrátit zpět uhradenú sumu včetně poštovného nebo zaslat jiný zboží jak výmenu.

Reklamačné konanie se riadi príslušnými ustanoveniami občanskeho zákonníka
Predávajúci rozhodne o reklamácii kupujúceho ihned, v zložitejších případech do 3 dní. Do této lehoty se nezapočítava nutná doba pro odborné posúdenie reklamovanej vady. Najnedřív bude reklamácia vybavená, včetně odstránenia vady, do 30 dní. Tuto lhůtu možno po dohode se spotřebitelem predĺžit. Po márnem uplynutí této lehoty má spotřebitel rovnaké práva, jak kdyby se jednalo o vadu, kterou nemožno odstránit.
 

Predávajúci je povinný spotřebitelovi vydat písomné potvrdenie o tem, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamácie a aký způsob vybavenia reklamácie spotřebitel požaduje; a Dále potvrdenie o datume a způsobe vybavenia reklamácie, včetně potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, případně písomné odůvodnenie zamietnutia reklamácie

V případě oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu nákladů potřebných na uplatnenie reklamácie (hlavně doprava reklamovaného zboží k predávajúcemu). V případě neoprávnenej reklamácie, když je kupujúcim spotřebitel, nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vybavením reklamácie ani kupujúci, ani predávajúci (predávajúcemu tento nárok vzniká iba v případě, když by ze strany spotřebitela išlo napríklad o opakovanú bezdůvodnú reklamáciu, při které se už dá vyvodit, že jde o zneužitie práv ze strany spotřebitela).

Podaním objednávky v internetovem obchode www.dtparfemy.sk dáva kupujúci predávajúcemu souhlas na zhromažďovanie, spracovanie a archiváciu údajů o kupujúcem a jeho nákupoch, a to až do doby odvolania tohto souhlasu. Poskytnutie osobných údajů je dobrovoľné, subjekt údajů má právo k ich prístupu a právo na ich opravu včetně Dalších zákonných práv k týmto údajem. Všechny osobné dáta jsou spracovávané v súlade se zákonem o ochrane osobných údajů. Prevádzkovatel prehlasuje, že jediný účel této archivácie je oslovenie kupujúcich s ponukou internetových obchodů prevádzkovatele, tj.DTparfemy v zmysle príležitostného zaslania ponuky na email nebo poštovú adresu. Všechny záznamy o kupujúcem může každý zákazník kedykoľvek z databáze odstránit, a to (velmi jednoduše) jednoduchým kliknutím na tzv. odhlasovací link, který je súčastí každého rozosielaného reklamného oznámenia. V případě žádosti zákazníka zaslanej na email info@dtparfemy.sk budou všechny osobné údaje okamžite trvalo odstránené z databáze int. obchodu.
 

Spoločnost Darex s. r. o upozorňuje, že informace na webových stránkach internetového obchodu jsou sčasti 

preberané od tretích strán, můžou obsahovat vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a můžou byť 

aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Bezvýhradne jsou však garantované údaje – názů zboží a 

jeho objem, teda objednávaný zboží je nespochybniteľný. Darex s. r. o ani jej prevádzkovatel firma DTparfémy 

nenesú vůči akejkoľvek strane zodpovednost za škody způsobené použitím informácií z internetového obchodu či 

odkazovaných internetových stránok.

Tyto obchodné podmínky jsou platné pro všechny obchodné prípady uzatvorené mezi prevádzkovateľom 

parfumérie a kupujúcimi – kupujúcim se rozumí fyzická nebo právnická osoba. Platnost těchto obchodných 

podmínek je stanovená na dobu 01.11.2012 do nahradenia novou verziou. Prípadná nová verzia bude 

vyhlásená zodpovedajícim způsobem na internetových stránkach DTparfémy.

Objednávky uskutočnenej internetovým nákupným systémem musia být ze strany kupujúceho potvrdené. 

Potvrdením poriadkem a zároveň s nimi vyjadruje svoj souhlas.

Zmluva je uzatváraná v jazyku slovenskem, je predávajúcim archivovaná za účelem jej úspešného splnenia 

a není prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informace o jednotlivých technických krokoch vedúcich k 

uzatvoreniu zmluvy jsou zrejmé z těchto všeobecných obchodných podmínek, kde je tento proces zrozumiteľne 

popísaný. Kupujúci má před vlastným odesláním objednávky možnost, objednávku skontrolovat a případně 

opravit.

KONTAKT:

Tichomír Darázs

Darex s.r.o

Z.Kodálya 790/12

92400 Galanta

DT Parfémy: prevádzka

OC Galaxia 929/6, Galanta 92401

IČO: 34096981 

DIČ: 2021215889 

IČ DPH: SK2021215889

Tel. č: 0907 043 818

e-mail: info@dtparfemy.sk

web: www.dtparfemy.sk

zaslání zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.