Nejnovější novela zákona o dani z přidané hodnoty (DPH), která bude platit od nového roku, přinese pro firmy řadu změn. „Nej“ novinkou bude zejména nově ustavený kontrolní výkaz. Plátci DPH budou povinni zaslat spolu s daňovým přiznáním k DPH podrobný výkaz obsahující údaje, které vstupují do samotného daňového přiznání – čísla faktur, částky zda údaje o partnerovi.

Větší zátěž pro poctivých
Podle mého názoru, kontrolní výkaz může skutečně pomoci při odhalování podvodů v oblasti nadměrných odpočtů. Na druhé straně však přinese jen další zátěž pro podnikatele jako takových, a tedy i těch čestných. S tímto výkazem jim jistě pomohou účetní softwary. Podnikatelský život jim však může zkomplikovat fakt, že každý nesprávný údaj bude nutné do 5 pracovních dnů vysvětlit nebo odstranit. Jinak hrozí podnikateli vysoké sankce. J jiný, již existující výkaz, tzv.. souhrnný výkaz, kteří podávají firmy registrované pro DPH při dodání zboží či služby odběrateli z EU, se po novém bude podávat už ne do 20. dne po skončení daného období, ale do 25. dne. Tímto se sladí termíny pro podávání všech výkazů, jako je daňové přiznání, kontrolní výkaz a souhrnný výkaz, budou se podávat ve stejném dni.

Novinky pro sdružení
Jinou zajímavou změnou je vypuštění povinné registrace pro DPH při podnikání na základě smlouvy o sdružení. Za plátce DPH se nebude muset povinně zaregistrovat firma, která podniká v rámci smlouvy o sdružení a společný obrat přesáhl hranici pro povinnou registraci. Konkrétně, hranicí pro povinnou registraci je obrat 49 790 eur, OSAŽENÍ za předchozích 12 za sebou jdoucích kalendářních měsíců. Stejně už nebude povinna registrovat se firma, která uzavře smlouvu o sdružení s firmou, která je plátcem DPH.

Nová pravidla
Od října 2012 jsou firmy, které žádají o registraci za plátce DPH, povinné složit jjistotu na dobu jednoho roku. Jde zejména o dvě situace – buď se jedná o podnikatele, který má nebo různé jeho jiné existující firmy mají dluhy na
DPH, nebo jde o firmu, která ještě nevykonává žádnou hospodářskou činnost. Není přitem podstatné, zda jde o dobrovolnou žádost o registraci, nebo povinnou registraci, například na základě dosaženého obratu. Uvedené skládání jistoty váže finance podnikatelů bez nároku na kompenzaci.

Nadměrné odpočty
Jeden ze základních principů DPH – odpočet DPH ze vstupů a odvedení DPH jen z rozdílu mezi vlastní DPH a odečtenou DPH – doslova láká podvodníků na různé fiktivní odpočet. Jde tedy o fiktivní nadměrné odpočty, které jim stát vyplácí, a takto přichází o peníze. V odborných sférách se už dávno diskutuje o tem, aby se v maximální míře přešlo na institut samovyměření. V současnosti se samozdanění používá zejména při obchodech v rámci EU a zčásti už i na Slovensku. Zavedení samovyměření při všech obchodech mezi podnikateli by podvody při odpočítávání DPH poměrně jednoduše zlikvidovalo.

Platit či neplatit DPH?
Plátcem DPH se vyplatí být zejména podnikatelům, kteří prodávají výrobky, případně obchodují se zbožím – při koupi svých vstupů si totiž mohou odečíst DPH fakturovanou dodavateli, popřípadě jejich do postavení plátce DPH tak trochu tlačí i jejich odběratelé. Méně se vyplatí podnikatelům působícím v oblasti zejména nehmotných služeb s vysokou přidanou hodnotou. Ty mají menší možnosti si odečíst DPH, na druhé straně jsou však povinni odvádět DPH ze svých výstupů. Při každém zvažování dobrovolné registrace za plátce DPH je třeba brát v úvahu i nárůst související agendy.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.