Original article

Každý zboží, který je dovezený nebo vyvezený,  se zatrieďuje do tzv. podpoložky kombinovanej nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka.

Kľúčovým nástrojem na používanie Spoločného colného sadzobníka je systém záväzných informácií o nomenklatúrnem zatriedení zboží.

Žiadost o vydání záväznej informace o nomenklatúrnem zatriedení zboží ZINZ se podáva v písomnej forme na predpísanem tlačive :  ŽIADOSŤ O ZÁVÄZNÚ INFORMÁCIU O NOMENKLATÚRNOM ZATRIEDENÍ TOVARU (ZINZ)[1]

Před vyplnením žádosti si prečítajte všeobecné informace o vypĺňaní žádosti [2]

Nomenklatúrne zatriedenie zboží má zásadný vliv na výšku sazby dovozného cla, jak i sazby spotřebnej dane a dane z pridanej hodnoty. Na rok 2018 jsou sazby základných ciel uvedené v Spoločnem colnem sadzobníku, který ustanovuje vykonávacie nariadenie Komisie EÚ č. 2017/1925 ze dne 12.10.2017.

Colný sadzobník pro rok 2018[3]

Žiadost o vydání ZINZ se může týkat jen jedného druhu zboží. Jedným druhem zboží se rozumí zboží, který má podobné vlastnosti, a kterého rozdiely jsou na účel jeho zatřídění nepodstatné.

K žádosti je potřebné pripojit vzorku zboží, fotodokumentáciu, projekty, prospekty a jiné dokumenty, napr. analýzne listy, znalecké posudky, opis výrobného procesu nebo zpracování zboží.

Vzorku není potřebné predložit v případech, ak:

  • má zboží veliké rozmery,
  • velkou hmotnost,
  • ide o nebezpečnú látku,
  • rychle podlieha skaze
  • nebo z jiných vážnych důvodů.

S informáciami uvedenými v odsekoch 2 a 9 žádosti se bude nakladat jak s dôvernými informáciami a budou zahrnuté do povinnosti zachovávat o nich služobné tajomstve. 

Když vám bude vydané ZINZ, nemusíte platit žádný správny poplatek. Avšak když colným orgánem vzniknú nejaké náklady spojené s analýzou, odbornými posudkami nebo vrátením vzoriek, tyto vám můžou být účtované. Též, když dokumenty jsou v cudzem jazyku, může vás colný úrad vyzvat na zaslání prekladů.

Zdroj: financnasprava.sk

zaslání zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.