Návrat Slovenská potravin do obchodů považuje Slovenská zemědělská a potravinářská komora (SPPK) za jednu ze svých klíčových úkolů, protože ….

Bratislava 30. listopadu (TASR) – Návrat Slovenská potravin do obchodů považuje Slovenská zemědělská a potravinářská komora (SPPK) za jednu ze svých klíčových úkolů, protože od ní bude záviset, zda se České republice podaří splnit strategický cíl vládní koncepce rozvoje zemědělství – dosáhnout do roku 2020 alespoň 80 -% soběstačnost v produkci základních komodit mírného pásma.

Kdysi jsme tento ukazatel nejen dosahovaly, ale v mnoha případech dokonce i vysoce překračovaly, ale od té doby se situace dramaticky změnila. Nekoncepčnost a časté změny přístupů státu k agrární a potravinové politice způsobily, že s výjimkou obilovin a olejnin jsme prakticky ve všech ostatních zemědělských produktech ztratili soběstačnost, uvedl pro TASR tiskový mluvčí SPPK Stanislav Němec.

S klesajícím rozměrem domácí agrární produkce se podle něj postupně snižovala i domácí výroba potravin, která se v posledních letech stabilizovala zhruba na úrovni 3,1 až 3,3 miliardy eur ročně. Ještě před deseti lety však činila více než 4 miliardy eur a na začátku socioekonomické transformace byla dokonce ještě vyšší.

Jedním z klíčových problémů, na který poukazujeme už dlouho, je nízké zastoupení domácích potravin v nabídce obchodních sítí podnikajících na území ČR. Skutečnost, že se v naší zemi prodává přibližně tolik dovozových potravin jako domácích, zařazuje Slovensko do kategorie států s nedostatečně rozvinutou výrobní základnou nebo jjjjjjinými objektivními příčinami nízké domácí produkce – a tedy i prodeje – potravinářského zboží, řekl předseda SZPK Milan Semančík .

Zastoupení Slovenská potravin na pultech obchodů v ČR se podle Semančíka v závislosti na použité metodiky pohybuje od 32% do 50%. I kdyby bychem se přiklonili k horní hranici, stále to znamená, že potravinová soběstačnost země je zajištěna pouze na polovinu. Slabá nabídka v obchodě přímo souvisí s jeho omezeným poptávkou vůči Slovensku dodavatelem as následným úpadkem výrobních kapacit. Situace v západních zemích je – na rozdíl od Slovenska – normální. Tam minimálně 80% a více nabídky představuje domácí produkce a dovoz se využívá pouze k doplnění a oživení nabídky. U nás však vytlačil domácí produkci a ta v mnoha případech doslova živoří, zdůraznil.

 image V prostorách Obvodního úřadu v Banské Bystrici se v pondělí 5. listopadu 2012 uskutečnil Informační den pro zemědělce. První ze série akcí, které organizuje Slovenská zemědělská a potravinářská komora (SPPK), bylo určeno pro zemědělce ze Žilinského a Banskobystrického kraje. Na snímku zleva ministr zemědělství a rozvoje venkova SR Ľubomír Jahnátek a předseda SPPK Milan Semančík. Foto: TASR / Dušan Hein
Podle Semančíka to potvrzují i ​​výsledky, získané z hlášení obchodních řetězců, které musely zaslat ve smyslu novelizovaného zákona o potravinách Ministerstvu zemědělství a rozvoje venkova ČR.

Přestože v minulosti obchodní řetězce často zpochybňovali výsledky samosprávných kontrol fyzického zastoupení domácího a zahraničního zboží na prodejních místech argumenty, že podíl prodeje domácích výrobků na jejich celkovém obratu je výrazně nadpoloviční, ačkoli z hlediska početného zastoupení může být nižší, konkrétně hlášení obchodu to nepotvrdily. Podle nich totiž podíl prodeje domácích potravin na celkovém obratu obchodních řetězců v úhrnu dosáhl pouze 51,8%, přičemž byl velmi rozdílný ve vztahu k produktům jednotlivých výrobních oborů potravinářského průmyslu, poznamenal Semančík.

Ke zlepšení situace mohou přispět řada legislativních opatření, zejména novelizace zákonů o potravinách ao nepřiměřených podmínkách v obchodních vztazích, jejichž předmětem jsou potraviny. Uvědomujeme si vš když, že při snaze o zvyšování prodeje domácích potravin se nemůžeme spoléhat jen na legislativu. Velmi důležité jsou i marketingové a propagační aktivity, bez kterých se jen těžko budeme hýbat dopředu. Ve stadiu přípravy je Vyhláška o označování, propagaci a marketingu produktů a potravin označovaných dobrovolnými údaji, kterou budou moci dobrovolně využívat všichni domácí producenti, kteří se budou chtít výrazněji než dosud odlišit od zahraniční konkurence, dodal šéf SPPK.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.