Neakceptujeme zakázek, při kterých byly nalezeny pochybení, tvrdí pro HN Tomáš Malatinský.

Jak si vysvětlit takovou velkou chybovost firem při podprahových zakázkách?
Předmětem kontroly byly zejména zakázky realizovány v letech 2010 až 2011. V roce 2011 byla rozsáhlejší novelizována legislativní úprava zadávání podprahových zakázek, což může mít také dopad na zvýšenou chybovost veřejných zakázkách, nebot ve srovnání s režimem zadávání podprahových zakázek, platným do 31. března 2011, se toto stalo administrativní náročnějším. Vysoké procento v žádném případě netřeba vnímat jen jako chybovost, ale i jako úspěšnost našeho ministerstva při zachycování špatných tendrů. Neakceptujeme zakázek, při kterých byly identifikovány pochybení, které by mohly mít vliv na jejich průběh a výsledek.

V jaké fázi zadávacího řízení proběhly kontroly, které našly tato pochybení?
Ve většině případů šlo o kontrolu po podpisu smlouvy příjemce s úspěšným uchazečem, respektive dodavatelem.

Stát tedy nepreplatí takové chybné tendry?
Ne. Po neschválení chybných veřejných zakázkách ze strany řídícího orgánu, protože tím je vlastně deklarované, že není možné financovat takto vysoutěžené výdaje, příjemci musejí uzavřené smlouvy zrušit a provést zakázku znovu.

Je tedy vyloučeno, aby na základě těchto ministerských kontrol Evropská komise odmítla Slovensku proplatit část eurofondů určených pro tento operační program?
Účelem kontroly veřejných zakázek je právě maximální možná eliminace připuštění vadných veřejných zakázkách do financování z eurofondů. Evropská komise pozastavuje platby konkrétnímu operačnímu programu na základě toho, že zjistí, že ve veřejných zakázkách právě zapuštěných do financování jsou závažné nedostatky. Toto není náš případ.

Pokud kontrola odhalí pochybení, tak zadavatelé musí vypsat veřejné zakázky znovu. To realizaci projektů zpomaluje. Nemůže toto způsobit, že Slovensku propadne část peněz z tohoto operačního programu?
Bohužel, toto je realita. Veřejné zakázky je vnímAno nejen u nás, ale obecně, jako principiální problém. Proto je třeba neustále vést diskusi a snažit se zlepšovat legislativu t když, abychem zbytečně nepřicházeli o zdroje z Bruselu. Čo se týče operačního programu Konkurenceschopnost a hospodářský růst, zatím tento problém není takový vypouklý. Do konce roku 2015 máme ještě dost času na dorealizovanie všech projektů. Je vysoký předpoklad, že schválené finanční prostředky skutečně vyčerpají, navíc s eliminovaným rizikem, že by část z nich v budoucnu musely Evropské unii a do státního rozpočtu vracet.

Agrorezort zkontroloval tendry při Programu rozvoje venkova . Nenašel žádné pochybení. Proč takový rozdíl?
Otázky týkající se kontroly na jjiných resortech musíte klást jejich zástupcům. Zakázek realizovány v rámci našeho operačního programu jsou specifické tím, že většina jeho příjemců pochází ze soukromého sektoru. Tito nejsou povinni při své činnosti aplikovat zákon o veřejných zakázkách. Zakázka na dodávky, služby a práce, na které chtějí získat eurofondy, je často první příležitostí, kdy se s touto problematikou dostanou do kontaktu. To se projeví i na pochybeních při jejich uskutečňování. Současná právní úprava nároky kladené na příjemce ze soukromého sektoru ještě více zpřísnila. Kromě této skutečnosti, veřejné zakázky je velmi specifickou a dynamicky se vyvíjející oblastí, která byla za poslední období předmětem několika novel zákona o veřejných zakázkách.

Jaké kroky plánujete podniknout, abyste tuto obrovskou chybovost žadatelů o eurofondy eliminovali?
Od mého nástupu na resort hospodářství se v této oblasti mnohé změnilo, a, chválabohu, k lepšímu. Na stránkách Řídícího nebo dohodovacího orgánu najdete mnohé pokyny pro příjemce, vydáváme řadu doporučení a metodických pokynů, které právě reagují na turbulentní změny v legislativě. Také děláme školení pro příjemce, zavedli jsme takzvanou ex ante kontrolu tendrů, což v praxi znamená, že příjemci ještě před vyhlášením tendrů mohou dokumentaci zaslat Zprostředkujícímu orgánu na kontrolu. Děláme i kontrolu po zrealizování veřejných zakázek, avšak před tím, než příjemce uzavře smlouvu s dodavatelem. Očekáváme, že pozitivní výsledky těchto zlepšení se projeví ve statistikách za následující roky.

Kontextové odkazy ETARGET

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.