Original article

Osobné údaje
SPARTOO.SK si pro svoje potřeby vyhradzuje právo na zber osobných údajů. Tyto údaje jsou zapísané v zákazníckych účtoch. V súlade s nariadením EÚ 2016/679, má každý Zákazník právo na prístup k svojim osobným údajem na účely ich opravy, konzultácie a na prípadné vznesenie námietky proti spracovávaniu osobných údajů, které můžete adresovať:
elektronickou poštou: na dpo@spartoo.com
poštou: na SPARTOO SAS, 16 rue Henri Barbusse 38100 Grenoble-FRANCE
Zákazník může odmietnut nebo obmezit spracovanie osobných údajů, které se ho týkajú, z legitímnych důvodů.

SPARTOO.SK si pro svoje potřeby vyhradzuje právo na zber osobných údajů týkajúcich se používateľů stránok predovšetkým prostřednictvím „cookies“, jak je to uvedené v článku 8 ve Všeobecných obchodných podmienkach.
SPARTOO si vyhradzuje právo poskytnút zozbierané údaje na komerčné účely iba v případě, když byl ze strany zákazníka vyslovený souhlas zaškrtnutím políčka „želám si dostávat ponuky od partnerů Spartoo“. Tento souhlas můžete kedykoľvek stiahnut jednoduchým odškrtnutím. Každé zaobchádzanie s údajmi, na které byl daný souhlas ještě před jeho stiahnutím, je prípustné. SPARTOO má právo poskytnút údaje i zahraničným partnerem. Zaväzuje se poskytovat tyto údaje iba zahraničným firmám, které mají rovnakú mieru ochrany osobných údajů jak Francúzsko a Európske spoločenstve.
Víc informácií můžete získat v charte o ochrane osobných údajů v našich všeobecných obchodných podmienkach, pod bodem „ochrana osobných údajů“.

doručení zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.