2012-07-16 (09:19) | Ekonomika [1]
- Finanční spiknutí: systém zadlužování se

Reformovat peněžní systém je důležitější než boj proti chudobě a hladu, důležitější než hnutí na ochranu životního prostředí, mírové hnutí, boj proti drogám a rasismu a boj za sociální spravedlnost a prosperitu. Peněžní reforma je důležitější než všechno toto z jednoduchého důvodu – že současný peněžní systém je zodpovědný – přímo a nepřímo – za vytvoření těchto problémů. Je zodpovědný za vytvoření všech problémů, na které upozorňují masy aktivistů po celém světě.

————————–

Je strašlivé jako málo pozornosti věnujeme každodenním vlivům. Nové peníze jsou vytvářeny tak jednoduše, až při tem rozum stojí. Bankovní systém vytváří peníze z ničeho – ze vzduchu a půjčuje je do ekonomiky. A to nic pak účtují i ​​s úrokem. Lepší by bylo říct, že peníze se prodávají do ekonomiky pomocí půjček, neshazoval je z vrtulníku do ulic. Splacením půjčky se zmenší množství peněz v oběhu. Peníze ale nejsou vymazány, splacením půjčky se vrátí do banky, která je vytvořila a do oběhu se vracejí až když je banka investuje. Pokud by byly splaceny všechny dluhy (což není možné), nezůstali by v oběhu žádné peníze a nastal by totální kolaps ekonomiky. Peníze tlačí soukromé banky a půjčí podnikům, zemím a spotřebitelům – hypotéky, firemní úvěry, přečerpání bankovních účtů nebo kreditních karet. Takto se kontroluje „národní“ jména. Tištění peněz v rukou soukromníků je nástroj na podrobení všech národů.

————————–

Nové peníze – nová kupní síla je vytvářena prostřednictvím půjček. Peníze se půjčují s úrokem ale peníze na úrok neexistují. Objasňuje to příklad s půjčkou na 10 000 euro. Když banka půjčí 10 000 eur a za čas dvaceti let splácení chce zpět 15 000, zbývajících 5 000 eur nebylo vytvořených: peníze na zaplacení dluhu neexistují, nebyly vytvořeny a banky požadují více peněz než vytvořili. Toto je lichva bankovního sektoru. Od toho momentu platíš za peníze které ve skutečnosti neexistovaly, neexistují a nebudou existovat. Proto každé euro či dolar který existuje někdo dluží bankám. Ty 3% jsou zanedbatelné a nestačí na zaplacení dluhu. V jakémkoli daném čase existuje více dluhů vůči bankám, jako je peněz v oběhu, proto je celkový dluh nesplatiteľný. Nakonec vyústí do situace, kdy nebude možné splatit žádnou půjčku protože v peněžní zásobě nebudou žádné peníze, ale dluhy budou stále existovat.

Čo jsou to peníze? Peníze mohou být chápány třemi způsoby. Mohou se považovat se informaci o schopnosti jedince splatit část dluhu, mohou se považovat za bezcenné cáry papíru a mohou se považovat za element.

————————–

Proto nadprodukce, konkurence, duplikace a modifikace zboží a služeb nemají nic společného se spotřebitelským poptávkou

. Je to výsledek tlaku vyvíjeného na lidi jako na pracovníky, aby se maximálně snažily a získali od lidí jako spotřebitelů to, Čo nejvíce potřebují a čeho mají kritický nedostatek – peníze. Lidé jako pracovníci musí zápasit o své příjmy, zatímco jako spotřebitelé musí akceptovat proud změn, které to s sebou přináší.

————————–

Že prý jsme si peníze nesprivatizovali? Popírače a mentálně retardovaných se třeba zeptat proč si musí státy peníze půjčovat? Proč si stát nevytvoří potřebné množství peněz sám? Proč se musí zadlužovat? Proč pak musí akceptovat navýšení půjčky o úroky, proč jsou peníze zatížené úrokem? A pokud jsou zadlužené všechny země, komu dluží?


Majkl65
Share / Bookmark pošli na vybrali.sme.sk Facebook [2]
V případě, že chcete přispět na chod dolezite.sk můžete tak učinit zasláním jakéhokoliv finančního příspěvku na účet 420 208 3850/8360 mBank , variabilní symbol: 4444. Do účelu platby můžete uvést Vaše jméno, které bude zveřejněno s poděkováním. Vybrané finanční prostředky budou použity na zkvalitňování a chod dolezite.sk. V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na dulezite zavináč dolezite.sk

Napište nám. Pošlete nám email s Vaším dotazem, návrhem nebo připomínkou na adresu dulezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článek je důležitý nebo zajímavý? Pošlete ho přes e-mail [3] nebo ho ukažte přátelům na Facebooku [4] . Rozšiřujte informace, nato jsou přece tu!

jozef. cucexuso04 [5] | ip: 87.197.12 [ 6] | 2012-07-16 (11:02)
Toto je ten zásadní omyl – tvrdit, že FIAT peníze (natištěné „jen tak“), nejsou ničím kryté.
Jenže ony jsou kryté – vždyt přece musely být na něco utraceny, ne?
Takže čím jsou kryté?
– výrobky a službami na potřeby běžného života lidí
– majetkem nechutně bohatěch
– budoucí výdobytky vědy a techniky
– inovační schopnost lidí a pracovat
– technickými a jjjjjjinými prostředky (médii, propagandou) používanými na získání nových nerostných surovin a lecnej pracovní síly. Technickými prostředky jsou zbraně, které úžerníci používají všude, kde ještě lidé nezjistili, jaké je demokracie fasa systém
– takže v konečném důsledku jsou všechny FED-em a ECB natištěné peníze kryté pro ně dobytným hmotným a nehmotným majetkem na této Zemi.
A Čo s tím? Máme ticho mlčením podporovat lichváře v tem, aby pro náš materiální blahobyt nadále zbraněmi a lichvu fígly dobývali suroviny a levnou pracovní sílu?
Nebo se chceme o bohatství Země podělit is Číňany, Mexičané, Keňanů …?

Pravdomluvec. wecoheda29 [7] | ip: 78.145.10 | 2012-07-16 (11:06)
knihy Deuteronomium 15 (Nová mezinárodní verze, © 2010)
Rok odepisování dluhů ( citovAno v plném znění)

1 Na konci každých sedmi let musíte odepsat dluhy. 2 Je to dělat takto: Každý věřitel zruší každou půjčku, kterou poskytl svému bližnímu Izraelců. Nebudou vyžadovat platby od nikoho ze svých vlastních, protože Pánu čas na odepsání dluhů byl určen. 3 Je vám dovoleno vyžadovat platbu od cizince, ale musíte zrušit jakékoliv dluhy, které vám náleží od vašich bližních Izraelců. 4 No není třeba, aby byli mezi vámi chudí, nebot v zemi, kterou vám pan, váš Bůh dává do vlastnictví a dědictví, vás bohatě požehná 5 pokud jen plně poslechnete PANA vašeho BOHA a budete opatrně následovat všechny tyto přikázání, které vám dnes dávám. 6 Protože Pán váš BŮH vás požehná tak jak slíbil, a vy budete půjčovat mnohým národům, ale si sami nebudete půjčovat od žádného. Budete vládnout nad mnohými národy, ale žádný nebude vládnout nad vámi.

7 Pokud se mezi vámi najde bližní Izraelita, který je chudý v kterémkoliv městě země, kterou vám Pán váš BŮH dává, nemějte tvrdé srdce, a nebuďte lakomí vůči němu. 8 Právě naop když, buďte štědří a ochotně mu půjčte cokoliv potřebuje. 9 Dávejte si pozor, abyste neprechovávali ve vlastní mysli tuto špatnou myšlenku: „Sedmý rok, který je rokem rušení půjček se blíží,“ přičemž byste prokázali nevoli vůči těm v nouzi mezi vašimi bližními Izraelci tím, že jim nedáte nic. Oni by se pak mohly odvolat Pánu proti vám a vy by jste byli zhřešili. 10 Im dávejte velkoryse a bez frflania; pak a právě proto vás PÁN váš Bůh požehná ve všem Čo děláte a ve všem na Čo položíte svou ruku. 11 V zemi vždy budou chudí lidé. Proto vám přikazuji, abyste byli štědří vůči vašim bližními Izraelcům, kteří jsou chudí av nouzi ve vaší zemi.

Originál z bible v angličtině, lze nahlédnout zde:
#readabilityFootnoteLink-7 [9] ; version = NIV

[8]

Pravdomluvec. wecoheda29 [10] | ip: 78.145.10 | 2012-07-16 (11:34)
Ve světě mamonem, který vytvořila RKC, budou Slované vždy chudí a neuvědomělé, nebot čtou řádky a ještě k tomu řádky které jim podhoz.

Skupiny, které ovládají materiální svět píší a čtou mezi řádky, zatímco Slovák se naučil číst jen řádky.

Pokud se Slovák nenaučí číst cizí řeč jak je psána, a podle toho se nezařídí, bude „méněcenný“.

Příklady demagogie a New Age komunismu kterým už jednou vysáli bohatství ze Slovanů, nadále oblbnout do pasivity a spolupráce na vlastním Slovanském zániku a Slovákovi se nadále řádky líbí . Jen se podívej na některé oblbovákem i zde nedávno zveřejněné a zamysli se nad jejich dopadem a mienným účelem, mezi řádky.

Pomůžu Ti – „pěkné“ články o tem jak se všichni lidé světa musí spojit a pracovat na tem jistém cíli (viz nahoře Čo tím cílem je).

[11]

diskusia / forum Přidej příspěvek do fóra
Prosím diskutujících, aby nepoužívali vulgarismy a dodržovali kulturu diskuse . Děkuji. (Admin)

-Čo pro tebe znamenají peníze? 2012-07-16 (09:12 ) | Ekonomika
Možná, že nerozumí tajnému jazyku peněz a tomu „příběhu peněz „, který se vám pokouší vyprávět již od doby předcházející vašemu narozena. V knize „Tajný jazyk peněz: Jak činit chytřejší finanční rozhodnutí a prózy bohatší život,“ bývalý psychiatra, který se stal cvičitelem ředitele David Krueger, vrhá klinický pohled na náš vztah k těm papírkům, aby zjistil, proč racionální lidé MOHOU ohledne peněz jednat tak iracionální. [12] [13]
-Jak to vypadá s inflací? 2012-07-16 (09:11 ) | Ekonomika
Stávající Globální měnový systém je postaven na dluhů, který je finančními institucemi považována za aktivum. Ano, z pohledu věřitelů je tomu opravdu t když, Zejména díku rozsáhlý sekuritizace dluhů. Řada věřitelé (jedním z nich je např. Čína) se dluhové bubliny obává a snaží se vyměnit tato finanční aktiva za hmotná aktiva. Zadluženost zemí je větší než před minulou recese. Většina zemí G20 se potýká v lepším případě se zpomalující se ekonomikou [14 ] [15]
-Důvody, proč nás v obchodě 2012-07-14 ( 11:49) | Ekonomika
Magazín The Atlantic zveřejnil 11 důvodů, proč nás dokáží obchodníci zmanipulovat (ovlivnit), abychem nakupovali. [16] [17]
-Bankovní únia? Obrovská chyba, tvrdí 172 profesorů ekonómie 2012-07-13 (19:25) | Ekonomika
Obrovské obavy vyjádřilo 172 profesorů ekonomie německy mluvících zemí ze závěrů nedávného summitu EU. Otevřeným dopisem se obrátili na občany a politiků. [18] [19]
-Kříže eura a Evropská fiskální pakt 2012-07-13 (09:02 ) | Ekonomika
Následující text pochází z důležitého proslovu nově zvolené spolu-viceprezidentky Jménem Sahra Wagenknecht a DŮLEŽITÉ teoreticky německé radikální strany Die Linke, který pronesla behem debaty v Bundestagu o záchranné balíčku pro Evropská stabilizační mechanismus (ESM) ao Evropském fiskálním paktu z 29. června 201. [20] [21]
-Jak vědou život úspěšní lidé 2012-07-12 (09:03) | Ekonomika
behem určitého období Švehla života jsem nebyla se sebou spokojena. Mezitím jsem se dozvěděla, že vědci objevili, že úspěšní lidé po celém světě mají jisté shodné pozitivní přístup k životu. Ekonomické postavení, i Když poskytuje materiální pohodlí, má s úspěchem člověka jen málo Čo dělat. [22] [23]
-Světová ekonomika spomaľuje 2012-07-12 (04:36) | Ekonomika
I když pokles cen je dobrou zprávou pro spotřebitele, je to důkazem, že poptávka klesá jako světová ekonomika nadále zpomaluje. Index sledující dva tucty komodit – vše od energie a kovů přes potraviny – klesl o více než 10 procent za poslední tři měsíce. Ceny kukuřice a kakao, oves, bavlna, guma, káva, hliník, stříbro, zinek a nikl jsou více než 20 procent nižší než před rokem. [24] [25]
-Vznikla 2012-07-11 ( 08:59) | Ekonomika
Něco se děje. Čína jen za Prvních pět měsíců letošního roku dovezou z Hongkongu 315 tun zlata, nebyly takřka 50% svých dosavadních rezerv. Čo do absolutního velikosti zlatěch rezerv se tak dostala před Švýcarsko (1 040,1 tuny; ČLR nyní 1 054,1 tuny) na šest místo ve světě. [26] [27]
-Podvádějící finanční systém 2012-07-10 (09:00) | Ekonomika
behem posledního měsíce jsem zaregistroval dva signály o podvádějícím systému. V prvním případě (LIBOR) je bezpochyby o úmyslu av Posledních dnech se mu dostalo velké publicity, v druhém, kde jde o objem hotovosti držený americkými společnosti, tuto možnost takové nelze vyloučit a publicita byla minimální. [28] [29]
-Tato ekonomika není pro mladé 2012-07-09 (09:42) | Ekonomika
Dnešní absolventi MOHOU počítat s tím, že budou hubenější než jejich rodiče . Západní hospodářský model totiž nedokáže využívat znalostí moderních technologií teto ztracené generace. Obrat „absolvent bez budoucnosti“ mě napadl behem jedné přednášky studentům Birminghamu univerzity [30] [31]
-Bankovní megapodvod s účastí Bank of England a Federal Reserve 2012-07-05 (22:36) | Ekonomika
Jen málo pozorovatelů našlo spojení, ale současný LIBOR skandál je mezipristaním dvou významných událostí. První z nich je zánik dominance západních bankéřů. Manažeři z nejsilnějších bank bude posledními, kteří budou sesazeni. Všichni vzájemně sdílejí etnické napětí. Druhou je otevřená zlomenina západního finančního systému. Za několika posledních let je velké množství lidí unavených z odhalování korupce v bankovním sektoru az finančního systému obecně. [32] [33]
-Ceny stoupají proto aby nás zabili ! 2012-07-05 (08: 50) | Ekonomika
Největším důvodem stoupání cen je zabít nás! Teď když je krize kúpischopnost obyvatelstva je menší. Z toho plyne že poptávka po výrobcích a službách je menší. Z tržního mechanismu všichni dobře víme že ceny by měly jít dolů a ne nahoru. [34] [ 35]
-Nová finanční aristokracie 2012-07-03 (08:36) | Ekonomika
jak tak vlády po celém světě zavírají školy, vyhazují z práce dělníků a osekávají podpory pro hubené, staré a nemocné, finanční oligarchii, který tomuto světu vládne, roste bohatství a moc. Příjmy tech nelepí vydělávajících ředitele za loňského rok vzrostlé o 12 procent, tvrdí analýza 15 největších globálních bank provedená placent výzkumném skupinou Equilar. [36] [37]
-Největší sranda je jak se do oběhu dostávají peníze 2012-07-02 ( 19:22) | Ekonomika
Ten největší vtip na světě je jakým způsobem se do oběhu dostávají novovytlačené peníze. Centrální Bankéři si z nás dělají srandu. Celé je to jen vtip. Možná mnoho lidí nad důsledky takového jednání pláče ale nevědí ani jako jejich trápení vzniká. Celé je to jen sranda ze strany centrálních bank. Pro ně je první Duben celý rok. A teď dobře čtěte připravte si břicha abyste se nezadusili smíchem. Vtip je v tem že centrální banky peníze do oběhu … [ 38] [39]
-Změna pozice zlata v bankovnictví 2012-07-01 (23:47) | Ekonomika
Celé to směřuje k zásadnímu přehodnocení přístupu ke zlatu. Pozitivním směrem ……. [40] [41]
-Naše cesta do otroctva 2012-06-29 (10:04) | Ekonomika
Když se v současné finanční krizi díváme kolem sebe, zjišťujeme, že nemáme alternativy. Tuto úvahu jsem našel na „finwebe“ a přál bych si, aby si ji přečetlo, lépe řečeno uvědomilo Čo nejvíce lidí a pochopilo, Čo nás vlastně čeká a jistě nemine.Očakávam hlavně reakce a příspěvky, samozřejmě jakékoli – prostě zajímá mě jaká bude diskuse, nebot na „finwebe“ není žádná. [42]Proč?Proč?

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit

Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.