Original article

Toto jsou výroky předsedy vlády ČR Roberta Fica k emisnímu Zlodějiny, kterými se nám snaží namluvit, že on a strana SMER-SD nemá s emisní krádeží nic společného. Názor at si každý udělá sám …

6. 12. 2008 „Symbolem vládnutí v letech 1998 až 2006 byly Švýc ácký kont á.“

6. 4. 2009 „Mohu vás ujistit, že v roce 2014 již v politice nebudu.“

21. 4. 2009 „Oni sami v roce 2004 přijali zákon, na jehož základě lze přímo bez jaký chko ľvek veřejných obstará van í prodat nepřidělenou část rezervy libovolnému účastníku řízení, „ řekl na adresu bývalé vlády, o prodeji emisí. (Takový zákon přijala až Ficova vláda v r.. 2007)

25. 4. 2009 „Žádná jiná země neudělala takový prodej a nezískala zdroje“

4. 5. 2009 „neodkazuje ho (J. Chrbeta) pro smlouvu, ale proto, že politicky selhal a snaží se zbavit odpovědnosti. Takových strašáků nepotřebuji. Ty, který se náplast při prvním problému a uniknou z vlády nebo na ni přenesou problém „.

12. 5. 2009 „Celý případ uzavíráme bez dalších vysvětlování a bez jaký chko ľvek další ch koment arů. Tato věc pro nás od pondělí večera přestane existovat, pokud nepřinesete důkazy, že jsme prodávali nevýhodně. „

Na otázku, zda mu nevadí, že podle informací má předseda SNS Ján Slota nové auto, za více než 400.000 €, odpověděl: „Já nejsem policejní pes a ani nebudu, na to jsou jiné orgány – daňové, finanční a další. „ Vyzval média a opozici, aby do 18. 5. 2009 doručili důkaz, že emisní limity byly prodány pod cenou. Pokud do té doby nedostane relevantní důkaz, že jiná země ve stejném čase prodala emisní limity za podstatně výhodnější cenu, tak „přistoupíme k okamžitému použití těchto zdrojů na zateplování a celý případ uzavíráme bez dalších vysvětlování a koment arů.“

18. 5. 2009 „Vláda vytvořila velmi férově rámec, v rámci kterého bylo možné zrušit smlouvu s firmou Interblue Group bez pokud ý chko ľvek dopadů na Slovensko „.

21. 5. 2009 Fico se distancuje od prodeje: „Pokud vznikají pochybnosti v souvislosti s již zveřejněnou smlouvou, obraťte se na resort životního prostředí“.

24. 5. 2009 „Nemám čas se těmito nesmysly zabývat“ ( po oficiální informaci, že Maďarsko prodávalo za více než 12 eur za tunu)

27. 5. 2009 „K tomuto tématu bylo řečeno vše, my jdeme zateplovat. Lidé nejsou zvědaví na tyto kriváctva médií a politiků. „

30. 5. 2009 „Dosud nemám důvod zpochybňovat strukturu smlouvy“.

31. 5. 2009 „My jsme v pří padě Emisní ých limitů nic neztratili. My jsme získali 2,2 miliardy Slovenská korun. „

4. 6. 2009 „Mohli jsme dostat technologie, které se nám mohli, nebo nemohli hodit,“ obhajoval premiér Fico výhodnost prodeje emisí firmě Interblue Group. Nejlepší na obchodě je podle něj to, že jsme dostali peníze v hotovosti bez jakýchkoliv závazků vůči kupujícímu.

4. 6. 2009 „V České republice mají jinou strukturu prodeje. Podstatná část ceny je tzv.. offsetový program, čili za peníze, které jim Japonci maj ú dát, musí nakoupit technologie.

Alespoň taková to inform ace je zevnitř České republiky, „ řekl FiČo. Premiér se snažil navodit dojem, že pokud i Česko dostalo od Japonců za emisní kredity vyšší cenu, tak proto, že recipročně museli nakoupit technologie od Japonců, které ani nemusí potřebovat. Češi potvrdili, že Praha [1] získala za tunu emisí AAU 10 eur, slovenská vláda dostala od dealera jen 5 eur.

Česko dostane jen cash peníze ve třech splátkách. První už má Státní fond životního prostředí na účtu, „ řekl bývalý český ministr životního prostředí Martin Bursík. Češi budou pořádat semináře o japonských technologiích.“ Naše podniky se rozhodnou, č. i chc ú, nebo nechtějí japonskou technologii. Nejsou ničím vázány. „ řekl mluvčí českého ministerstva životního prostředí.

Za hotové prodávaly i Maďaři. Potvrdila mluvčí maďarského ministerstva životního prostředí. „ O ni čem takovém nebyla řeč,“ řekla o případné požadavku druhé strany na offsety či nákup zboží.

17. 6. 2009 Fico tvrdí, že emise se už prodávat nedají. „Emisní limity jako produkty vypadly z trhu, proto mě t Toto téma vůbec netrápí“.

21. 7. 2009 „Vláda nic neprodala. Vláda nemá v této věci kompetenci a ani nepřijala žádné rozhodnutí. Problematika emisních limitů, jakož i jejich prodej je výlučně v kompetenci ministerstva životního prostředí „.

14. 8. 2009 „Urči ijte nes úhlasíme, aby se dále aplikovala tato smlouva, nebot z ní vyplývají další závazky. Podle této smlouvy se už nic nebude prodávat „.

20. 8. 2009 Robert Fico o Očekává, že nové vedení resortu životního prostředí Ury neprodlenû prist UPI k potřebným právním krokem vedoucím ke zrušení, resp. k jednostrannému vypovězení kontroverzních smluv týkajících se pronájmu pozemků, prodeje emisí a tzv.. Popílkový tendru „.

5. 9. 2009 „Zrušit opce na tem se dělá a podle právních stanovisek, které máme k dispozici je to možné a udělá se to poměrně rych chlo „. Fico kromě toho naznačil, že slovenské emise nikdo nechce. Emisní limity teď, například, nechce nikdo. My jsme se už i pokoušeli získávat první informace, že zda-li zrušíme tuto smlouvu se společnost ou Interblue , že zda je nějaký prostor na prodej emisních limitů „.

7. 11. 2009 „Mají jasné pokyny. Ani jednu tunu už nepředat společnosti Interblue Group i za cenu právních sporů. Ž ádná tuna emis í už nepůjde společnosti Interblue Group „.

3. 3. 2010 „Myslím, že tato úloha je naplněna! Tato společnost nemá žádnou šanci prodávat dalš ie Emisní é limity. Kromě toho ministr dělá právní kroky, pokud jde o zaplacení ost ávajúcich 15 milionů eur, které musí tato společnost zaplatit ČR na základě dodatku ke smlouvě. Opět napravuje chyby, které zbabrali předcházejí ci kandidáti.

23. 3. 2010 „Všechno třeba vyšetřit . Věř ím, že Generální prokuratura v této věci přece koná. Tam bylo, myslím, zahájeno trestní stíhání ve věci, tak at generální prokuratura koná, „ řekl FiČo. Premiér je přesvědčen, že probíhá „čilý kontakt“ mezi slovenskými a švýcarskými orgány činnými v trestním řízení. „V tomto má generální prokuratura absolutní podporu. At se vše vyšetří do posledního puntíku. Nemám s tím absolutně žádný problém,“

„Máme zájem, aby se zlepš il pr ávny rámec spolupráce mezi Slovenskou a Švýcarskem, pokud jde ů ýmenu informací z bankovního sektoru, „ řekl. Jako důvod uvedl, existenci podezřelých účtů, k majitelům kterých se nedá dostat . „Prostě není možné, abychem měli různých beneficiary owners, takzvaných vlastníků účtů ve Švýcarsku. Nikdo neví kdo to je, Čo to je, jací jsou ti lidé. My máme pár informací, které míníme přes tu to expertního ú skupinu komentovat a současně si ji i projít se švýcarskými kolegy, „ řekl Fi Čo, který věří v vstřícnost švýcarských partnerů. Fico v únoru avizoval, že se v březnu chce setkat s hlavou Švýcarska. Na jednání by se mimo jiné věnovali i „výměně informací, pokud jde o Švýc ácký kont á „.

Krátce před volbami v roce 2010 Robert Fico prohlásil, že se chystá opět vycestovat do Švýcarska, aby definitivně dohodl „nový způ sob pr vní úpravy výměny informací v této oblasti „, protože pokud se tak nestane, budou nás i nadále“ strašit konkrétní účty například v souvislosti s tunelováním tunelu Branisko, kde se peníze fakturovány fiktivní a posílali se na účty čtyř lidí, kteří jsou z SDKÚ „.

12. 7. 2010 „Na morálku se mě neptejte, já s tím nic nemám. Mě to ani nezajímá, absolutně. „

28. 6. 2011 Dobře víte, že jsme mistři v populismu, pokud tedy chceme být“

30. 1. 2014 „ Do vyš etrovac ích spisů nechodím a vyjádřil jsem se, že Čo se dá zveřejnit, at se zveřejní. Já s tím nemám absolutně ž ádný probl ém. Žádný seznam jsem neviděl, může to být nějaký bluf. Dobře se to poslouchá, že je tu ně Čo, pojďme to zveřejnit a když to náhodou neexistuje, budou vytvářet obraz, že se to zakrývá, „ vzkázal opozici.

4. 2. 2014 „SMER-SD nemá nic společného s prodejem povolenek. Nikdo z představitelů Směru-SD nebyl v roce 2008 zapojen do prodeje emisních ých kvót „, řekl premiér. Podle něj, svolání mimořádné schůze před prezidentskými volbami je záměrem poškodit prezidentského kandidáta.

Toto jsou výroky předsedy vlády ČR Roberta Fica k emisnímu Zlodějiny, kterými se nám snaží namluvit, že on a strana SMER-SD nemá s emisní krádeží nic společného. Názor at si každý udělá sám …

Pokud chcete podpořit čtenost a šíření tohoto článku, klepněte na vybrali.sme.sk

Můj web [2]

Můj FB profil [3]

References

  1. ^ Praha (www.sme.sk)
  2. ^ Můj web (janfigel.sk)
  3. ^ Můj FB profil (www.facebook.com)

doručení zboží – Google News

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.