Otázka: Ahojte. Chtěla bych se zeptat, pokud si nepřebírá předvolání k soudu, např.. budu v zahraničí, nebo se nebudu zdržovat v místě bydliště, tím pádem se nemusím dostavit k soudu? Mohla bych mít z toho problém, pokud bych tam nepřišla?

Odpověď: Pokud nejde o písemnost, kterou je nutné doručit do vlastních rukou, tak zásilku lze předat i jiné dospělé osobě v bydlišti, pokud je ochotna ji převzít, příp. se uloží na u orgánu, který zásilku doručuje, a adresát se o tem vhodným způsobem vyrozumí. Taková písemnost se považuje za doručenou v den uložení se všemi důsledky, které z toho mohou vyplynout; totéž platí i tehdy, pokud se zásilka vrátí zpět s tím, že adresát je neznámý. V případě, že se jedná o doručení do vlastních rukou (nejčastěji se takto doručuje obžaloba pro obviněného nebo předvolání), tak ve smyslu § 66 odst.. 3 trestního řádu, pokud adresát není zastižen na adrese, kterou pro tyto účely uvedl, zásilka se uloží u orgánu, který zásilku doručuje, a adresát se vhodným způsobem vyrozumí, že mu zásilku přijde doručit znovu v určitý den a hodinu. Pokud zůstane i nový pokus o doručení bezvýsledný, uloží se písemnost na poště nebo orgánu obce a adresát se vhodným způsobem vyrozumí, kde a kdy si může zásilku vyzvednout. Pokud si adresát zásilku nevyzvedne do tří pracovních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl (obdobě se to posuzuje i tehdy, pokud se zásilka vrátí zpět s tím, že adresát je neznámý) ; tato fikce však neplatí při doručování obžaloby, usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání a trestního příkazu. Pokud jde o důsledky neprovedení zásilky, v případě nevyhovění předvolání může soud, a to i při aplikaci fikce doručení, uložit pořádkovou pokutu až do výše 1650 eur. Proto je vždy nejlepší delší nepřítomnost na adrese bydliště předem oznámit soudu a vyhnout se tím případným problémům.

02.04.2013 | RE / set

Email Print Share

doručení zásilek –

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.