Original article

ALPE EUROSERVICE s.r.o. je s účinností 9.11.2012 držitel štatútu

Schválený hospodársky subjekt –  SHS /Authorised Economic Operator ‐ AEO

Typ:  zjednodušené colné postupy

Rozhodnutím o vydaní osvedčenia SHS s registračným číslom:

SKAEOC600012102500047

Splnili sme požadované kritéria certifikácie a vydaným osvedčením SHS sme považovaní Finančnou správou SR, colnou sekciou za spoľahlivý článok v logistických reťazcoch.

Preukázali sme finančnú solventnost hospodárskeho subjektu a naša odborná znalostná úroveň  colnej legislatívy vyhovela požiadavkám v procese preverovania. Schválené hospodárske subjekty jsou dôveryhodným a spoľahlivým partnerem colných orgánů Finančnej správy SR a klientely obchodujúcej s tretími krajinami. Osvedčenie nám poskytuje konkurenčnú výhodu, kterou využívame v praxi za účelem poskytovania colných služeb v najvyššem štandarde s dosiahnutím jediného cieľa: maximálne spokojného klienta.

Mgr. Milena Bobeková, PhD.

Konateľka spoločnosti

doručení zboží (source)

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.