Original article

23.05.2014 | Zuzana Kollárová[1] | © 2014 TREND Holding[2]

Predaj přes internet je rýchly, pohodlný a často i lacnejší jak nakupovanie v kamenných obchodoch. Preto je čoraz oblíbenejší. Přes tomu je tu dost veliké riziko, že zboží, který vidíte na monitore počítača, není v skutočnosti taký skvelý. Chyby na ňem objavíte, až když rozbalíte zásilku. Máte ho vrátit nebo reklamovať?

Zľavové kupóny

Přes zľavové kupóny se už neobjednáva jen spotřebný zboží či jedlo a dovolenkový pobyt, ale i lístky do divadla nebo kúpeľů. Při nákupu vám může oči zaslepit obrovská zľava. Ubiehajúce minúty do skončenia nákupu vás můžou dotlačit k nevýhodnej kúpe.

Preto si před kúpením kupónu overte adresu a sídlo zľavového portálu, jak i predajcu výrobku. Pozor na to, že i prenajímatelia domén s koncovkou „.sk“ můžou být ze zahraničí.

Když jde o zľavový portál, který ještě nepoznáte, dobre si preštudujte obchodné podmínky a predajcu výrobku či poskytovatele služby.

Když si myslíte, že dovolenka v hoteli při mori přes zľavy je lacná, preverte si najdřív, za aké ceny bežne hotel ubytováva svojich hostí. Až potom kupujte.

Na webe se dá nájst hodně názorů a skúseností jiných spotřebitelů, které můžou zabránit tomu, aby ste se i vy nepopálili při zdanlivo výhodnem nákupu.

Odstúpenie od zmluvy

Při nakupovaní přes zľavový kupón platí pravidlá, jak při uzatváraní zmluvy na diaľku – zákon o elektronickem obchode a zákon o ochrane spotřebitela při podomovem predaji a zásielkovem predaji.

Spotřebitel může odstúpit od zmluvy s predajcem kupónu (zľavovým portálom) bez uvedenia důvodu do 14 kalendárnych dní. Spolu s písomným odstúpením od zmluvy spotřebitel doporučenou poštou vracia i zľavový kupón. Toto je určite jednoduchší způsob, jak zrušit nevýhodný obchod reklamáciou zboží.

Když si už uplatníte zľavový kupón přes internet u predajcu výrobku či poskytovatele služby, opakovane uzatvárate smlouvu na diaľku. Po doručení zboží, na který byl použitý zľavový kupón, máte opät možnost odstúpit od zmluvy do 14 kalendárnych dní.

Spolu s písomným odstúpením od zmluvy musíte vrátit zboží. Když vám predávajúci odmietne výrobok prijat, nebo najnedřív v lhůtě 15 dní odo dne odstúpenia od zmluvy nevráti cenu zaplatenú za zboží, porušuje zákon.

Reklamácia

Spotřebitel by i při nákupu přes internet mal používat zdravý sedliacky rozum. „Prax nás presviedča, že je jednoduší zJít z kratšej cesty. Když raz ne sme presvedčení o kvalite zboží zakúpeného přes internet, doporučujeme od zmluvy odstúpit. Je to cesta ľahšia, rychléjšia. Proces uplatňovania reklamácií je zložitejší, časovo náročníší a výsledok ne ojedinele dopadne pro spotřebitela nepriazni ve,“ hovorí ysvetľuje Petra Vargová Čakovská z poradenského centra Spoločnost ochrany spotřebitelů S.O.S. Poprad.

Když však  nestihnete v zákonnem termínu odstúpit od zmluvy, můžete zboží nakúpený přes kupón reklamovat.

„Reklamáciu uplatňuje spotřebitel písomne – doporučenou poštou – u predajcu zľavového kupónu, jak i u poskytovatele služby – o čem spotřebitel obidva subjekty informuje,“ radí Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).

V reklamácii musíte opísat objektívny důvod, preCo nemůžete využit zľavový kupón. Pripojte též dôkazy o viacnásobnem, opakovanem a neúspešnem uplatnení kupónu (napríklad obojstranná e-mailová komunikácia, opakované volania na telefónne číslo poskytovatele služby…).

Vybavenie reklamácie nesmie trvat dlhšie jak 30 dní. Při nedodržaní zákonnej lehoty na vybavenie reklamácie spotřebitel může podat podnet na kontrolu v SOI.

Zásielkový predaj

Při zásielkovem predaji prechádza vlastníctvo na kupujúceho prevzatím veci kupujúcim na místě dodání ním určenem. To znamená, že od okamihu převzetí zboží zodpovedáte za vami zavinené poškození nebo zničenie zboží. Když ste poškození nebo zničenie zboží nezavinili a zistili ste ho až doma po jeho rozbalení, vaše právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia důvodu nezaniká (s výnimkou rozbaleného počítačového programu, zvukového nebo obrazového záznamu).

Vrátený zboží a poštovné

Naša čitateľka vrátila šaty kúpené přes internet (v nepoškodenem originálnem obale). Predajca jej vrátil nižší sumu, jak ona zaplatila za šaty. Měla nárok na vrátenie celé sumy a i poštovného?

„Predávajúci  mal povinnost převzít zboží zpět a vrátit jej najnedřív do 15 dní odo dne odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu, včetně nákladů, které spotřebitelka vynaložila v súvislosti s objednaním šiat. Náklady na vrátenie zboží znáša spotřebitelka. Výrobok totiž zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebyl chybný,“ vysvetľuje P. Vargová Čakovská.

Iná situácia by byla, když predajca pošle zákazníkovi celkem jiný nebo chybný zboží, jak si on přes internet objednal. „Když by prijala spotřebitelka zboží s chybou, predajca by mal znášat i náklady poštovného,“ pripomína rozdiel P. V. Čakovská.

Není nákup jak nákup

Je podstatný rozdiel, či spotřebitel nakupuje v internetovem obchode, nebo nakupuje přes internet, na burze, v bazári či na sociálnej sieti. Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje, že tu platí jiné zákony. Když si občan zakúpi výrobok od občana přes internet na burze či v bazári, jde o občansko-právny vzťah. Platí tu ustanovenia kúpnej zmluvy podle Občanskeho zákonníka. SOI v takomto případě nemůže vstupovat do prípadných sporů mezi fyzickými osobami. Tie může riešit jen súd.

„Když jde raz o predaj, či už o internetový bazár nebo internetový obchod jak taký, rozdiel spočíva v uplatňovaní zodpovednosti za chyby zboží. Je prirodzené, když kupuje spotřebitel zboží používaný, kupuje ho možno s vedomím konkrétne uvádínej chyby, pro kterou neplatí záruka, záručná doba v tomto obchode není dvojročná, je kratšia. Nesmie být však kratšia než 12 měsíců odo dne kúpy,“ vypočítava rozdiely P. V. Čakovská.

Pripomína, že zákonodarca v ustanoveniach zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotřebitela při podomovem predaji a zásielkovem predaji ze zákona nevyňal predaj zboží přes internetový bazár. Zásielkový predaj kvalifikuje jak uzatváranie zmlúv na diaľku. Obsahuje tak povinnosti predávajúcich, jak i uplatňovanie práv spotřebitelů na odstúpenie od zmluvy, kontakt na prodávajícího pro prípad, když je potřebné uplatnit reklamáciu, nebo podávat sťažnost.

Jsou však i některé špecifické prípady. „Spotřebitel nemůže odstúpit od zmluvy s predajcem, když jej predmetem je napríklad predaj zboží zhotovený podle osobitných požiadaviek spotřebitela nebo zboží určený Specialne pro neho samého, nebo zboží, který vzhledem na svoje vlastnosti vrátit nemožno, nebo zboží, který rychle podlieha skaze.“

Zákon vymedzuje Další zmluvné podmínky pro prípad, když se predávajúci a spotřebitel nedohodnú inkdyž. Predávajúci je povinný objednávku splnit do 30 dní od jej doručení, přitem se obe strany můžou dohodnút na náhradnem plnení v rovnakej kvalite a cene.

„Náklady spojené s vrátením zboží při odstúpení od zmluvy v tomto případě podle nášho právneho názoru znáša predávajúci. Když se účastníci konania nedohodnú na náhradnem plnení, je predávajúci povinný nahradit všechny preukázané náklady, které spotřebitel vynaložil na objednanie zboží nebo služeb, “ dodáva P. V. Čakovská. „

Odkial je predajca

To, že e-shop je v češtine, ještě neznamená, že predajca je z Českej republiky a budou se na vás vzťahovat české právne predpisy.

„V prvém rade je nutné vediet, odkial pochádza predajca, který elektronický obchod prevádzkuje a aká legislatíva se na vás vzťahuje. Na stránke si nájdite kontakty nebo všeobecné obchodné podmínky, kde bývajú údaje o predajcovi. Obchodné podmínky takisto můžou upravovat právo pro zmluvné závazky, které mezi vami a predajcami vznikajú. A samozrejme, už z obchodných podmínek se dá často vyčítat, či jde o dôveryhodného predajcu,“ radí právnička Európskeho spotřebitelského centra v Slovenskej republike Veronika Virághová.

Zdôrazňuje, že uzavretie zmluvy s predajcem znamená i akceptovanie těchto podmínek, preto je důležité ich poznat.

Pokud nakupujte v zahraničnem e-shope dbajte na to, aby ste si dopredu overili možnosti platby a takisto možnosti dopravy zboží. Skontrolujte si ceny poštovného a podmínky doručení. Prečítajte si, aké jsou vaše možnosti odstúpenia od zmluvy, pozor na lehoty. Všimnite si, či jsou počítané v dnech kalendárnych nebo pracovných.

Dávajte si též pozor na to, či je na stránke kontakt na prodávajícího – adresa, telefón, e-mail a vyhľadajte si na internete, či uvedená adresa vůbec existuje. „Stalo se nám, že se na nás spotřebitel obrátil se sťažností na britského predajcu, který mal na stránkach vymyslenú adresu a nefunkčné číslo. Samozrejme, byl pro nás nezastihnuteľný,“ hovorí V. Virághová.

Európske spotřebitelské centrum v SR neodporúča nakupovat v e-shopoch, které jsou v jazyku, kterému nerozumíte. Právnička centra to ilustruje na konkrétnem príklade.

„Slovenský spotřebitel si objednal na nemeckej stránke dovolenku bez toho, aby rozumel obchodným podmienkam a vůbec netušil, že si zájazd objednáva. O pár dní mu domů dorazili dokumenty súvisiace se zájazdem, které považoval za reklamu. Až když mu prišli opakované výzvy na zaplatenie kúpnej ceny, pochopil, že nieCo není v poriadku. Nakonec zájazd zrušil, no cestovnej kancelárii musel zaplatit storno poplatky.“

V krajinách únie platí jiné pravidlá na odstúpenie od zmluvy. Doplatila na to slovenská spotřebitelka, která nakúpila masážny prístroj z českého e-shopu. Chcela ho vrátit, ale neodstúpila od zmluvy v zákonnej lhůtě podle českej legislatívy. Odstupovala podle legislatívy slovenskej, která se na ňu však nevzťahovala. Nestihla lhůtu, predávajúci jej v súlade se zákonem poslal zboží nazpět.

Pravidlá reklamácie zboží u nás a v jiných štátoch únie se též líšia. Neuvedomil si to slovenský spotřebitel, který reklamoval kreslo zakúpené v poľskem e-shope. Predávajúci mu oznámil, že kreslo mu bude prečalúnené. Od uplatnenia reklamácie prešlo 35 dní. Spotřebitel chcel Európskemu spotřebitelskému centru v SR zaslat prípad na riešenie, pretože predajca porušuje legislatívu. Na tuto situáciu se však vzťahovalo právo poľské, podle kterého má predávajúci primeranú dobu na vybavenie reklamácie, a teda není viazaný 30 dňami jak u nás.

Když zboží reklamujete, nezabudnite k nemu pripojit i list, v kterém popíšete chyby zboží a uvediete, co požadujete.

„Riešili sme prípad českej spotřebitelky, která si objednala z českého e-shopu sadenice. Pár dní po prijatí zásilky chcela spotřebitelka rastlinky vysadit. Zistila vš když, že jsou plesnivé a není možné ich použit. Rozhodla se preto, že ich bude reklamovat a zaslala ich nazpět predávajúcemu. Predávajúci na toto nereagoval, spotřebitelka nám poslala podnet na riešene. Po komunikácii s predávajúcim sme však zistili, že spotřebitelka zboží jen zaslala predajcovi – bez jakéhokoli sprievodného listu.“

TIP: Jak odstúpit od zmluvy

 1. Svoje odstúpenie od zmluvy nemusíte odůvodňovať
 2. Pošlite predávajúcemu doporučený list, že odstupujete od zmluvy v zákonnej lhůtě.
 3. V liste uveďte, o aký zboží jde, aká byla jeho cena a kdy ste ho prevzali.
 4. Uveďte též, akým způsobem žiadate vrátit peníze.
 5. Zboží můžete vrátit zároveň s listem, nebo výmenou za peníze „z ruky do ruky“.
 6. Predávajúci je povinný vrátit vám peníze najnedřív do 15 dní od odstúpenia od zmluvy, a to bez jakýchkoli sankcií za odstúpenie, musíte však znášat náklady na vrátenie zboží (napríklad poštovné). Při chybnem zbožíe by mal poštovné platit predajca
 7. Možnost odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku máte i při nákupu v jiném štáte EÚ. Lhůta na odstúpenie v jiných štátoch EÚ může být iná jak na Slovensku
 8. koncept odstupenia od zmluvy uzatvorenej na dialku[3] podle Spoločnosti ochrany spotřebitelů S.O.S. z Popradu

Seriál S.O.S. pro spotřebitela pripravujeme v spolupráci s Európskym spotřebitelským centrem v SR, Slovenskou obchodnou inšpekciou a Spoločností ochrany spotřebitelů S.O.S. Poprad (všechny vydania a RSS odber[4])

V ďalšej časti si prečítate Podvodné súťaže v mediách. Nedajte se oklamať

Tagy: S.O.S. pro spotřebitela[5]

References

 1. ^ Zuzana Kollárová (www.etrend.sk)
 2. ^ Politika copyrightu (www.etrend.sk)
 3. ^ koncept odstupenia od zmluvy uzatvorenej na dialku (www.sospotřebitelů.sk)
 4. ^ všechny vydania a RSS odber (financie.etrend.sk)
 5. ^ S.O.S. pro spotřebitela (www.etrend.sk)
 6. ^ Registrácia (financie.etrend.sk)

doručení zásilek – Google News

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit


Zaregistrujte se


Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.