Info o doručení zásilek, zboží, přepravě vnitrostátní i mezinárodní.

UPS: Podpora – Shipping, Freight, Logistics and Supply …

Original article

  Čo znamená v sledovaní pohybu zásielky “Ďalšia očakávaná udalosť sledovania”?[1][2]
Ak sa očakáva, že vaša zásielka bude na ceste medzi skenmi sledovania viac ako deň, v časti Postup zásielky zobrazíme deň a dátum Ďalšej očakávanej udalosti. Táto správa neznamená, že vaša zásielka mešká alebo sa prestala pohybovať; jednoducho to znamená, že štítok zásielky sa nejaký čas nemusí naskenovať. Zobrazíme Ďalšiu očakávanú udalosť sledovania, aby ste boli uistení, že vaša zásielka sa stále pohybuje, ak keď sa určitý čas nemusia zobraziť nové skeny sledovania.
  Je sledovanie stavu mojej zásielky cez ups.com najaktuálnejšie?[3][4]
Áno, časť Sledovanie pohybu na lokalite ups.com poskytuje najaktuálnejšie informácie o stave vašej zásielky. Informácie o pohybe zásielok sú zaznamenávané pri každom zoskenovaní štítka s číslom zásielky do doručovacieho systému UPS. V časti Sledovanie pohybu môžete pravidelne sledovať najnovšie informácie o priebehu doručovania.
  Stav sledovania mojej zásielky je “Na vozidle pre doručenie”. Kedy dostanem svoju zásielku?[5][6]

Zásielka bola odovzdaná vodičovi UPS na doručenie dnes. Zásielky iné ako letecké zásielky so stanoveným najneskorším časom doručenia sa bežne doručujú kedykoľvek medzi 9.00 a 19.00 hod. (a niekedy aj neskôr) na súkromné adresy, a do konca pracovného času na komerčné adresy. UPS nemôže naplánovať konkrétny čas doručenia v rámci tohto času. Vodič môže urobiť druhý pokus na nasledujúci pracovný deň a tretí pokus na ďalší pracovný deň, ak to bude potrebné. Ak je dostupný, vaša zásielka môže byť doručená do UPS Access Point™ na vyzdvihnutie. Pozrite si informácie na UPS InfoNotice®, ktorú vám nechal vodič.

V Spojených štátoch a Kanade môžu byť zásielky, ktoré nevyžadujú podpis, ponechané na bezpečnom mieste podľa rozhodnutia vodiča. Môže to byť predná veranda, zadné dvere, zadná veranda alebo garáž. V prípade zásielok na súkromné adresy, ktoré vyžadujú podpis, môžete nechať inštrukcie pre vodiča, ak nikto nebude doma. Napríklad si môžete vyžiadať, aby bola zásielka doručená susedovi, ktorý bude doma. Ak je požadovaný podpis dospelej osoby a odosielateľ nás inštruoval, aby sme zásielku nenechávali u suseda, ďalší pracovný deň sa pokúsime o doručenie znova.

  Koľko dní trvá doručenie balíka?[7][8]
Ak chcete vypočítať čas doručenia akejkoľvek zásielky do ktorejkoľvek lokality obsluhovanej spoločnosťou UPS, prejdite na záložku Výpočet času a nákladov na lokalite ups.com. Postupujte podľa pokynov a vyplňte požadované polia (požadované polia sú označené symbolom Required).
  Prečo môj balík nebol doručený do troch dní, ako bolo uvedené?[9][10]

Tri dni znamená tri pracovné dni (bez dňa vyzdvihnutia). Pamätajte, že záruka UPS Service Guarantee sa vzťahuje len na pracovné dni a nezahŕňa víkendy, sviatky ani žiadne omeškanie, ktoré môže nastať mimo kontroly spoločnosti UPS.

  Ako môžem zrušiť zásielku?[11][12]
Pri rušení zásielok vytvorených v rámci predchádzajúcich 90 dní postupujte nasledovne:
 1. Prihláste sa do My UPS.
 2. Kliknite na záložku Posielanie v hornej časti stránky.
 3. Kliknite na Vytvoriť zásielku v ľavej časti, a potom kliknite na Zobraziť históriu alebo zrušiť zásielku.
 4. Kliknite na prepojené tlačidlo vedľa zásielky, ktorú chcete zrušiť.
 5. Kliknite na Zrušiť zásielku.
  Koľko stojí poslanie balíka?[13][14]

Náklady na poslanie závisia od miesta pôvodu, miesta destinácie, služby, hmotnosti balíka a iných okolností. Výpočet času a nákladov vám umožňuje porovnať časy doručenia a zverejnené sadzby za posielanie zásielok UPS do destinácií po celom svete.

  Čo je to výnimka?[15][16]
Ak dostanete správu, že sa vyskytla výnimka v rámci vašej zásielky, pozrite si podrobné informácie o zmenách v pláne doručenia v časti Priebeh zásielky alebo balíka. Balíku alebo zásielke je priradená výnimka, keď sa vyskytne nepredvídaná udalosť, ktorá môže mať za následok zmenu očakávaného dátumu doručenia. Príklady výnimiek: neznáma adresa, poškodenie zásielky alebo nezískanie podpisu.
  Keď posielam balík cez UPS, existujú pokyny podľa ktorých môžem zabaliť zásielku?[17][18]

Postupovaním podľa nasledovných pokynov a postupov vytvorených na základe výskumu spoločnosti UPS pomôžete zabezpečiť, že váš balík príde bezpečne a včas.

 • Použite pevnú škatuľu s nepoškodenými záložkami.
 • Odstráňte všetky nálepky, upozornenia na nebezpečný materiál a ostatné predchádzajúce a momentálne nepodstatné označenia zásielky na škatuli.
 • Zabaľte všetky položky samostatne.
 • Použite vhodný tlmiaci materiál.
 • Použite pevnú pásku určenú na posielanie balíkov.
 • Nepoužívajte motúz a neobaľujte balík papierom.
 • Použite jeden štítok s adresou, na ktorom sa nachádza jednoznačná a kompletná adresa pre doručenie a spiatočná adresa.
 • Vložte kópiu štítka s adresou do balíka.
  Ako získam potvrdenie o doručení balíka?[19][20]

My UPS ponúka rozšírené funkcie sledovania pohybu, napr. online potvrdenie o doručení. Služba Potvrdenie o doručení vám umožňuje zistiť, kedy zásielka prišla do miesta určenia a vygenerovať si potvrdenie o doručení pre svoje záznamy.

Ak si chcete vyžiadať potvrdenie o doručení, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Prihláste sa do My UPS.
2. Kliknite na záložku Sledovanie pohybu v hornej časti stránky. Dostanete sa na hlavnú stránku sledovania pohybu.
3. Do vstupného poľa vložte číslo zásielky, alebo vyberte predchádzajúce uložené číslo zásielky.
4. Kliknite na Sledovať pohyb.
5. Kliknutím na Potvrdenie o doručení na stránke Detaily o pohybe zásielky si zobrazte stránku Oznámenie o doručení optimalizovanú pre tlač.

  Kde nájdem zoznam jednotlivých služieb ponúkaných spoločnosťou UPS?[21][22]
UPS ponúka doručovanie domácich, medzinárodných a nákladných zásielok s garantovaným časom doručenia a dátumom doručenia. Pozrite si nášho online sprievodcu službami a vyberte si službu, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
  Čo znamená “Objednávka spracovaná: Pripravená pre UPS”?[23][24]
UPS prijalo elektronicky detaily o zásielke a fakturačné informácie pre túto zásielku od odosielateľa. Akonáhle sa zásielka pohybuje v rámci siete UPS, informácie o stave zásielky sa aktualizujú.
  Sledoval som pohyb balíka, ale nezdá sa, že by sa presúval. Prečo?[25][26]

Váš balík sa stále nachádza v rámci siete UPS, a pokým nebude oznámené iné, mal by byť doručený v naplánovanom dátume doručenia. Informácie o pohybe zásielky sa zaznamenávajú vždy, keď je štítok zásielky oskenovaný v doručovacom systéme UPS. Medzi skenmi môže byť aj niekoľko dní, ak sa zásielka pohybuje cez celú krajinu alebo sa pohybuje medzi krajinami.

Ak sa očakáva, že vaša zásielka bude na ceste medzi skenmi sledovania viac ako deň, v časti Postup zásielky zobrazíme deň a dátum Ďalšej očakávanej udalosti. Táto správa neznamená, že vaša zásielka mešká alebo sa prestala pohybovať; jednoducho to znamená, že štítok zásielky sa nejaký čas nemusí naskenovať. Zobrazíme Ďalšiu očakávanú udalosť sledovania, aby ste boli uistení, že vaša zásielka sa stále pohybuje, ak keď sa určitý čas nemusia zobraziť nové skeny sledovania.

Bežné skeny obsahujú nasledovné:

 • Sken pri príchode: Zásielka prišla do prevádzky UPS.
 • Na miestnej pošte: Zásielka, na ktorej je štítok UPS Returns® Flexible Access, prevzala Poštová služba Spojených štátov®. Potom bude odovzdaná UPS pre doručenie späť pôvodnému odosielateľovi.
 • Doručené: Zásielka dorazila na miesto určenia, dátum a čas doručenia boli zaznamenané. V Spojených štátoch a Kanade môžu byť zásielky na súkromné adresy, ktoré nevyžadujú podpis, ponechané na bezpečnom mieste, mimo dohľadu a mimo vplyvu počasia. Môže to byť predná veranda, zadné dvere, zadná veranda alebo garáž. Ak ste inštruovali vodiča, aby nechal zásielku u suseda alebo v prenajímacej kancelárii, vodič nechá na adrese pre doručenie UPS InfoNotice®.
 • Sken pri odchode: Zásielka odišla z prevádzky UPS a je na ceste do ďalšej prevádzky UPS. Zásielka sa pohybuje; avšak medzi skenmi môže byť aj niekoľko dní, ak sa zásielka pohybuje cez celú krajinu alebo sa pohybuje medzi krajinami.
 • Sken v mieste určenia: Zásielka prišla do miestnej prevádzky UPS, ktoré je zodpovedná za doručenie.
 • Výnimka: Požadované konanie: Zásielka sa momentálne nachádza v rámci siete spoločnosti UPS; je však potrebných viac informácií o adrese pre doručenie. Odosielateľ musí poskytnúť UPS informácie o správnej adrese odoslania.
 • Sken pri vývoze: Zásielka prešla vývoznými postupmi v krajine pôvodu.
 • Odovzdané pošte na doručenie: Na základe požiadavky odosielateľa odovzdala UPS balík Poštovej službe Spojených štátov na konečné doručenie. Táto zmluvná služba si môže vyžiadať ďalší deň alebo dva na doručenie.
 • Sken pri dovoze: Zásielka prešla dovoznými postupmi v prijímacej krajine.
 • Objednávka …?al[27]


Zobraziť ďalšie otázky[28]

References

 1. ^   (www.ups.com)
 2. ^ Čo znamená v sledovaní pohybu zásielky “Ďalšia očakávaná udalosť sledovania”? (www.ups.com)
 3. ^   (www.ups.com)
 4. ^ Je sledovanie stavu mojej zásielky cez ups.com najaktuálnejšie? (www.ups.com)
 5. ^   (www.ups.com)
 6. ^ Stav sledovania mojej zásielky je “Na vozidle pre doručenie”. Kedy dostanem svoju zásielku? (www.ups.com)
 7. ^   (www.ups.com)
 8. ^ Koľko dní trvá doručenie balíka? (www.ups.com)
 9. ^   (www.ups.com)
 10. ^ Prečo môj balík nebol doručený do troch dní, ako bolo uvedené? (www.ups.com)
 11. ^   (www.ups.com)
 12. ^ Ako môžem zrušiť zásielku? (www.ups.com)
 13. ^   (www.ups.com)
 14. ^ Koľko stojí poslanie balíka? (www.ups.com)
 15. ^   (www.ups.com)
 16. ^ Čo je to výnimka? (www.ups.com)
 17. ^   (www.ups.com)
 18. ^ Keď posielam balík cez UPS, existujú pokyny podľa ktorých môžem zabaliť zásielku? (www.ups.com)
 19. ^   (www.ups.com)
 20. ^ Ako získam potvrdenie o doručení balíka? (www.ups.com)
 21. ^   (www.ups.com)
 22. ^ Kde nájdem zoznam jednotlivých služieb ponúkaných spoločnosťou UPS? (www.ups.com)
 23. ^   (www.ups.com)
 24. ^ Čo znamená “Objednávka spracovaná: Pripravená pre UPS”? (www.ups.com)
 25. ^   (www.ups.com)
 26. ^ Sledoval som pohyb balíka, ale nezdá sa, že by sa presúval. Prečo? (www.ups.com)
 27. ^ ?al (www.ups.com)
 28. ^ Zobraziť ďalšie otázky (www.ups.com)

doručenie zásielok (source)

, , , ,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>