Info o doručení zásilek, zboží, přepravě vnitrostátní i mezinárodní.

zásielka

Slovenská pošta – Doporučená zásielka

Original article Kvalitná, rýchla a spoľahlivá služba určená na zasielanie písomných oznámení v rámci celého Slovenska s potvrdením o podaní a na požiadanie aj o dodaní (doručenka). Informácie  o pohybe doporučenej zásielky je možné získať prostredníctvom Track & Trace[1]. Charakteristika Lehota prepravy doporučený list 1. triedy – nasledujúci pracovný deň po dni podania doporučený list 2. […]

, , ,

Slovenská pošta – Úradná zásielka

Original article Úradná zásielka je určená na zasielanie úradnej korešpondencie určenej do vlastných rúk, napríklad účastníkom konaní pred orgánmi verejnej moci s dokladom o jej podaní aj jej dodaní adresátovi. Informácie o pohybe úradnej zásielky je možné získať prostredníctvom Track & Trace[1]. Charakteristika Lehota prepravy najneskôr na druhý pracovný deň po dni podania Hmotnosť Rozmery a […]

, , ,

Slovenská pošta – Doporučená zásielka

Original article Kvalitná, rýchla a spoľahlivá služba určená na zasielanie písomných oznámení v rámci celého Slovenska s potvrdením o podaní a na požiadanie aj o dodaní (doručenka). Informácie  o pohybe doporučenej zásielky je možné získať prostredníctvom Track & Trace[1]. Charakteristika Lehota prepravy doporučený list 1. triedy – nasledujúci pracovný deň po dni podania doporučený list 2. […]

, , ,