Info o doručení zásilek, zboží, přepravě vnitrostátní i mezinárodní.

vlastných

Neprebratie zásielky určenej do vlastných rúk, fikcia …

Original article 3.3. 2011, 21:42 |  najpravo.sk Postup súdu pri doručovaní písomností určených do vlastných rúk adresáta, ktorý nebol zastihnutý, je upravený v ustanovení § 47 ods. 2 O.s.p. Podľa tohto ustanovenia platí, že ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržuje, doručovateľ ho vhodným spôsobom […]

, , , , ,