Info o doručení zásilek, zboží, přepravě vnitrostátní i mezinárodní.

prepravca

Slovenský prepravca zemného plynu | Eustream

Original article Dozorná komisia je orgán spoločnosti s pôsobnosťou podľa zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.Dozorná komisia má päť členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie. Podrobnosti týkajúce sa činnosti dozornej komisie upravuje štatút dozornej komisie.   prepravna spolocnost (source)

, , , ,