Info o doručení zásilek, zboží, přepravě vnitrostátní i mezinárodní.

Obchodné

Všeobecné obchodné podmienky | Natur Produkt

Original article INTERNETOVÝ OBCHOD PREVÁDZKUJE: NATURPRODUKT spol. s r.o.Nádražná 20, 900 28 Ivanka pri Dunaji,IČ DPH: SK 2020364511,IČO: 31341187,reg. Obchodný register: Okresný súd BAI, oddiel Sro, vložka 12592/BTel: 02 459 45 290E-mail: sekretariat@naturprodukt.sk ORGÁNOM DOZORU A DOHĽADU SÚ: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava Zaregistrovanie zákazníkaNa www.naturprodukt.sk[1] môžete nakupovať bez registrácie alebo po […]

, , , ,

Všeobecné obchodné podmienky | Natur Produkt

Original article INTERNETOVÝ OBCHOD PREVÁDZKUJE: NATURPRODUKT spol. s r.o.Nádražná 20, 900 28 Ivanka pri Dunaji,IČ DPH: SK 2020364511,IČO: 31341187,reg. Obchodný register: Okresný súd BAI, oddiel Sro, vložka 12592/BTel: 02 459 45 290E-mail: sekretariat@naturprodukt.sk ORGÁNOM DOZORU A DOHĽADU SÚ: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava Zaregistrovanie zákazníkaNa www.naturprodukt.sk[1] môžete nakupovať bez registrácie alebo po […]

, , , ,

Obchodné podmienky | 3Signa

Original article Obchodné podmienky spoločnosti 3signa, s.r.o., so sídlom Vlárska 383/2H, 911 05 Trenčín, IČO: 46754776, IČ-DPH: SK2023556700, zapísanej v Obchodnom registri Okr. súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č 26583/R sa vzťahujú na všetky zmluvy uzatvorené medzi spoločnosťou 3signa, s.r.o. a kupujúcim sú súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim a upravujú práva a […]

, ,

Obchodné pomienky e-shopu Zdravie na mieru.sk

Original article Obchodné podmienky 1. Všeobecné ustanovenia Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode http://www.zdravienamieru.sk/ a jeho podstránkach. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu http://www.zdravienamieru.sk je Milan Feriančik, Malý Čepčín 152, […]

, , , ,

Obchodné podmienky : i Moda.sk – Štýlové oblečenie, dámska …

Original article Obchodné podmienky internetového obchodu www.imoda.sk( Hľadáte reklamačný formulár ? )[1] Čl. IÚvodné ustanovenia 1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.imoda.sk (ďalej aj „Internetový obchod“), pričom odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a v […]

, , , , ,

Obchodné podmienky – doručenie tovaru, termín doručenia …

Original article Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel. Objednávka Kupujúci si môže objednať ktorýkoľvek tovar, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu WWW.ZDRAVIENADOSAH-TIANDE.SK. Tovar si môžete objednať správnym vyplnením objednávky v internetovom obchode, alebo si môže tovar objednať emailom na adrese info@zdravienadosah.sk[1], alebo telefonicky […]

, , , , ,

Obchodné podmienky – www.cibex.sk

Original article VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 1.Úvodné ustanovenia  1.1 Obchodná spoločnosť CIBEX, s.r.o., Kamenná 11, 010 01 Žilina, IČO: 46491091, DIČ: 2820004990, IČDPH: SK2820004990 (ďalej primerane len “predávajúci” alebo „CIBEX, s.r.o.“ ) je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka:55876/L. Spoločnosť CIBEX, s.r.o.. prostredníctvom tretej osoby prevádzkuje nákupný web portál/web shop na stránke […]

, ,

DreamShop.sk – Obchodné podmienky

Original article Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Dreamshop, s.r.o., so sídlom Kotešová 538, 013 61 Kotešová, IČO: 46733591, spoločnosť registrovaná na Okresnom súde Žilina, vložka číslo 56967/L (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej […]

, ,

Obchodné podmienky | notino.sk

Original article 1. Všeobecné ustanovenia Obchodné podmienky notino.sk platia pre nákup v internetovom obchode www.notino.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.notino.sk je Notino, s.r.o, Londýnské náměstí 881/6, 639 00 Brno, právne sídlo spoločnosti: Londýnské […]

, ,

Všeobecné obchodné podmienky | HORNBACH

Original article Nasledujúce oznámenia predávajúceho sú určené v plnom rozsahu tým zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi. Pre zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi, platia oznámenia spoločnosti HORNBACH uvedené v tomto článku 3, písmená a) až k). Týmto spoločnosť HORNBACH oznamuje, že: a) Označenie tovaru a služieb ponúkaných spoločnosťou HORNBACH v internetovom obchode HORNBACH a popis ich hlavných vlastností […]

, , ,

Previous Posts