Info o doručení zásilek, zboží, přepravě vnitrostátní i mezinárodní.

Ľahké

Ľahké šaty s flitrovaným vreckom LITTLE PRINCESS, MOHITO …

Original article VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY pre nákup v Tovaru v internetovom obchode I. Úvodné ustanovenia 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom Tovaru v internetovom obchode umiestnenom na internetovej stránke „mohito.com“ (ďalej aj „E-shop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim (prevádzkovateľom internetového obchodu) a Kupujúcim (ďalej len „VOP“). Uskutočnením Objednávky Kupujúci vyhlasuje, že sa […]

, , , , , ,