Info o doručení zásilek, zboží, přepravě vnitrostátní i mezinárodní.

Kedy

Právne účinky doručenej zásielky alebo kedy sa považuje …

Original article Právne účinky doručenej zásielky alebo kedy sa považuje zásielka za doručenú 4 3 hlasov Viete, kedy nastávajú právne účinky doručenej výpovede alebo oznámenia o odstúpení od zmluvy? Áno, je to dňom doručenia zásielky jej adresátovi, ktorá takúto výpoveď alebo oznámenie o odstúpení obsahovala. Vedeli ste ale, že za doručenú zásielku sa z právneho hľadiska považuje […]

, , , , , ,

Kedy a ako oznámiť tehotenstvo zamestnávateľovi? – Rodinka

Original article Musím zamestnávateľovi oznámiť, že som tehotná? Má tehotná zamestnankyňa nejaké výhody, osobitné práva vyplývajúce zo Zákonníka práce? Kedy informovať zamestnávateľa o tehotenstve? Akú formu zvoliť – postačí ústna alebo je treba písomná? Čo má obsahovať oznámenie o tehotenstve pre zamestnávateľa? Tehotná zamestnankyňa má svoje práva Zákonník práce priznáva tehotným aj dojčiacim[1] ženám a […]

, , , ,

Kedy a ako oznámiť tehotenstvo zamestnávateľovi? – Rodinka

Original article Musím zamestnávateľovi oznámiť, že som tehotná? Má tehotná zamestnankyňa nejaké výhody, osobitné práva vyplývajúce zo Zákonníka práce? Kedy informovať zamestnávateľa o tehotenstve? Akú formu zvoliť – postačí ústna alebo je treba písomná? Čo má obsahovať oznámenie o tehotenstve pre zamestnávateľa? Tehotná zamestnankyňa má svoje práva Zákonník práce priznáva tehotným aj dojčiacim[1] ženám a […]

, , , ,