Info o doručení zásilek, zboží, přepravě vnitrostátní i mezinárodní.

Eustream

Eustream | Výroční zprávy

Původní článek RSS kanály |   MAPA STRÁNEK |   ČESKY [1] [2] [3] [4] naše společnost dopravní sítě [5] [6] [7] investoři obchodních informací médií [8] [9] Historie společnosti Představenstvo společnosti, aby naši společnost kontaktovat audítoraPOLITIKA zprávy dozorčí rady dozorčí personál kariéru MANAGEMENT společnosti výroční zprávy Komise, kvalitu a ochranu životního prostředí zásady rovného zacházení při […]

, ,

Anglické přepravce zemního plynu | Eustream

Původní článek byl místopředseda Rady 14. Prosince 1969 v Bratislavě. Postgraduální studium na vysoké škole ekonomické v Bratislavě, dokončil postgraduální studium na Univerzitě Komenského. Pracovní kariéra začala v roce 1993 HMRC Bratislava IV. Jeho praxe zahrnuje řadu manažerských pozic v obchodní společnosti Merimex int. Kft. vaše společnost (1995), g.i.a.s. (1995-1997), nájemné (J)

, , , ,

Eustream | Kariéra

Původní článek Poskytujeme bezpečné pracovní prostředí – podmínky, které zajistí fyzické a emocionální bezpečnost na pracovišti, které ohledech každé prostředí – univerzální, dává příležitost pro nejlepší výkon očekávání a zpětnou vazbu – pravidelné hodnocení výkonnosti a jasný názor stimulace zaměstnanosti – které efektivně využít talentu jedince, a motivovat lidi k řešení náročných úkolů, které přispívají […]

,

Slovenský prepravca zemného plynu | Eustream

Original article Dozorná komisia je orgán spoločnosti s pôsobnosťou podľa zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.Dozorná komisia má päť členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie. Podrobnosti týkajúce sa činnosti dozornej komisie upravuje štatút dozornej komisie.   prepravna spolocnost (source)

, , , ,

Eustream | Manažment

Original article Rastislav Ňukovič generálny riaditeľprofil[1] Miroslav Bodnár Stratégia Milan Sedláček Obchod a regulácia Peter Pčola Ekonomika a financie Mirek Topolánek Zahraničný rozvoj a vzťahy s verejnými inštitúciami Petr Krafka Korporátne záležitosti Peter Tóth Riadenie aktív Ján Janus Dispečing Anton Zelenaj Kompresorová technika Vladimír Potočný Údržba a opravy potrubných systémov References ^ profil (www.eustream.sk) prepravna […]

,

Eustream | Predstavenstvo

Original article Naša spoločnosť >> PREDSTAVENSTVO SPOLOČNOSTI[1][2] Predstavenstvo spoločnosti riadi všetky obchodné aktivity spoločnosti, vystupuje v jej mene a má výkonnú moc.   Tomáš Mareček predseda predstavenstvaprofil[3] Robert Hančák podpredseda predstavenstvaprofil[4] Miroslav Bodnár člen predstavenstvaprofil[5] Kamil Peteraj člen predstavenstvaprofil[6] Mirek Topolánek člen predstavenstvaprofil[7] References ^ Naša spoločnosť (www.eustream.sk) ^ PREDSTAVENSTVO SPOLOČNOSTI (www.eustream.sk) ^ profil (www.eustream.sk) […]

,

Eustream | Dozorná rada – Eustream | O nás

Original article Dozorná rada je kontrolným orgánom a dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a obchodné aktivity spoločnosti. Pozostáva zo šiestich členov.   Peter Trgiňa predseda dozornej rady Daniel Křetínský člen dozornej rady Andrej Lendvay člen dozornej rady Viktor Mihalik člen dozornej rady Otto Halás člen dozornej rady Viera Peťková členka dozornej rady   prepravna spolocnost (source)

, , ,

Eustream | Zakázka

Original article Eustream zajišťuje zboží, služby a práce pro své potřeby postupy zadávání zakázek podle Zákona č.. 25/2006 Sb z. o veřejných zakázkách [1] ao změně některých zákonů nebo metodami zakázek neveřejných zakázek v souladu s Obchodním zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy. References ^ Zákona č.. 25/2006 Sb z. o veřejných zakázkách (www.uvo.gov.sk) […]

,

Eustream | Zakázka

Original article Eustream zajišťuje zboží, služby a práce pro své potřeby postupy veřejné zakázky podle Zákona č.. 25/2006 Sb z. o veřejných zakázkách [1] ao změně některých zákonů nebo metodami zakázek neveřejných zakázek v souladu s Obchodním zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy. References ^ Zákona č.. 25/2006 Sb z. o veřejných zakázkách (www.uvo.gov.sk) […]

,

Eustream | Management

Original article Miloš Pavlík generální ředitel profil [1] Andrej Amberský Obchod a regulace Oľga Majorošová Finance a Lidské zdroje Michal Kristiňák Korporátní záležitosti Rastislav Ňukovič Řízení aktiv Miroslav Bodnár Strategie Petr Krafka Pořizování a logistika References ^ profil (www.eustream.sk) přepravní společnost

,

Previous Posts