Info o doručení zásilek, zboží, přepravě vnitrostátní i mezinárodní.

decembra

Doručenie zásielok počas decembra – Homa SK

Original article Vážený zákazníci, ako ste si všimli koniec roka sa nezadržateľne blíži a s ním aj zhon nakupovania darčekov. Pýtate sa nás, či mi dôjde tovar načas, alebo do sviatkov. Tu je pár odpovedí na Vaše otázky ohľadom doručenia zásielok k vianočným sviatkom a počas dní, ktoré po týchto sviatkoch budú nasledovať, vrátane nového […]

, , , ,

Väčšina e-shopov vám tovar pod stromček doručí do 18. decembra – ITnews.sk

Original article Publikované pred 6 dňami: 14.12.2015 /  Redakcia[1] ,  čítaní: 30 Pri ob­jed­náv­kach ten­to a nas­le­du­jú­ci týž­deň ga­ran­tu­je väč­ši­na e-sho­pov, že stih­ne to­var do­ru­čiť pod via­noč­ný strom­ček. Ná­kup­ný rad­ca Heu­re­ka však ra­dí, že op­ti­mál­nym dňom na pos­led­né ná­ku­py je pia­tok 18. de­cem­bra, ke­dy do­ru­če­nie do Via­noc ga­ran­tu­je 94 % e-sho­pov. Po­tom ten­to po­čet kle­sá. […]

, , , , , , ,

Väčšina e-shopov vám tovar pod stromček doručí do 18. decembra – ITnews.sk

[unable to retrieve full-text content] Väčšina e-shopov vám tovar pod stromček doručí do 18. decembraITnews.skPri objednávkach tento a nasledujúci týždeň garantuje väčšina e-shopov, že stihne tovar doručiť pod vianočný stromček. Nákupný radca Heureka však radí, že optimálnym dňom na posledné nákupy je piatok 18. decembra, kedy doručenie do Vianoc … doručenie tovaru – Správy Google

, , , , , , ,

Väčšina e-shopov vám tovar pod stromček doručí do 18. decembra – ITnews.sk

Original article Publikované pred 2 dňami: 14.12.2015 /  Redakcia[1] ,  čítaní: 26 Pri ob­jed­náv­kach ten­to a nas­le­du­jú­ci týž­deň ga­ran­tu­je väč­ši­na e-sho­pov, že stih­ne to­var do­ru­čiť pod via­noč­ný strom­ček. Ná­kup­ný rad­ca Heu­re­ka však ra­dí, že op­ti­mál­nym dňom na pos­led­né ná­ku­py je pia­tok 18. de­cem­bra, ke­dy do­ru­če­nie do Via­noc ga­ran­tu­je 94 % e-sho­pov. Po­tom ten­to po­čet kle­sá. […]

, , , , , , ,

Väčšina e-shopov vám tovar pod stromček doručí do 18. decembra – ITnews.sk

Original article Publikované pred 1 dňom: 14.12.2015 /  Redakcia[1] ,  čítaní: 25 Pri ob­jed­náv­kach ten­to a nas­le­du­jú­ci týž­deň ga­ran­tu­je väč­ši­na e-sho­pov, že stih­ne to­var do­ru­čiť pod via­noč­ný strom­ček. Ná­kup­ný rad­ca Heu­re­ka však ra­dí, že op­ti­mál­nym dňom na pos­led­né ná­ku­py je pia­tok 18. de­cem­bra, ke­dy do­ru­če­nie do Via­noc ga­ran­tu­je 94 % e-sho­pov. Po­tom ten­to po­čet kle­sá. […]

, , , , , , ,