Info o doručení zásilek, zboží, přepravě vnitrostátní i mezinárodní.

Kto hradí poštovné pri vrátení tovaru kúpeného v eshope …

Original article

11.04.2015

Predajca musí okrem kúpnej ceny vrátiť aj bežné poštovné za doručenie tovaru spotrebiteľovi. Náklady na zaslanie tovaru naspäť predajcovi však platí kupujúci.

image

Zdroj: freeimages.com / kipcurry

Náš čitateľ nakúpil v eshope na dobierku. Tovar bol doručený bez problémov, no materiál, z ktorého bol vyrobený, sa mu nepáčil. Preto ho poslal do 14 dní naspäť predajcovi. Ten mu vrátil kúpnu cenu tovaru, nie však poštovné.

Čitateľ s tým spokojný nebol. Na internete našiel rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veci C-511/08[1], ktorý je výkladom európskej smernice 97/7/ES[2] a svoj význam má taktiež pre výklad ustanovení § 12 zákona č. 108/2000 Z. z.[3] o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

„Tento paragraf hovorí, že odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Rozsudok ESD upresňuje výklad tohto ustanovenia. Vyplýva z neho, že pri odstúpení od zmluvy bez udania dôvodu pri zásielkovom predaji (nákup cez internet) je podľa § 12 predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi nielen kúpnu cenu, ale aj poštovné a balné, ktoré za tovar zaplatil,“ približuje znenie smernice čitateľ.

Právnik Európskeho spotrebiteľského centra v SR Pavel Pavlovkin však pripomína, že smernica 97/7/ES, na ktorú odkazuje náš čitateľ, už nie je účinná a bola nahradená smernicou 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov[4].

V decembri 2013 bola táto smernica zapracovaná do nášho právneho poriadku zákonom 102/2014 Z. z.[5] o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Zákon nadobudol účinnosť 13. júna 2014 a zrušil pôvodný zákon 108/2000. Čitateľ sa teda odvoláva na už neplatné legislatívne normy. 

„Pri zmluve uzavretej na diaľku je lehota na odstúpenie 14 dní, avšak v prípade, že si predávajúci nesplní informačné povinnosti, predlžuje sa na najviac 12 mesiacov a 14 kalendárnych dní a vy stále môžete využiť právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu,“ vysvetľuje P. Pavlovkin.

Čo sa týka samotných nákladov na zaslanie tovaru, tvoria súčasť informácií, ktoré musí predávajúci spotrebiteľovi poskytnúť predtým, ako spotrebiteľ odošle objednávku. Predávajúci musí spotrebiteľa informovať aj o tom, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru podľa § 10 ods. 3[6], a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

„Podľa § 10 ods. 3[7] pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť informovať spotrebiteľa o tom, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru,“ vysvetľuje Pavlovkin.

V § 9 ods. 1[8] je stanovená povinnosť predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

Ako odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku

 • 14 dní na odstúpenie od zmluvy pri nákupe tovaru. Pri zmluvách uzavretých od 13. júna 2014 v EÚ máte právo vrátiť tovar kúpený cez internet ako aj tovar zakúpený inde ako v obchode (napríklad od podomového predajcu, alebo cez telefón) do 14 dní.
 • Táto lehota sa skončí po 14 dňoch od prevzatia tovaru. Ak však koniec tohto obdobia pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa.
 • Ak si chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musíte informovať obchodníka o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy. Môžete to urobiť napríklad tak, že k tovaru, ktorý vraciate poštou, pridáte vyhlásenie alebo zašlete fax či e-mail. Nestačí len tovar odoslať späť. Obchodník je povinný vám poskytnúť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy[9], ktorý môžete použiť, aby ste ho informovali o odstúpení od zmluvy. Jeho použitie je však dobrovoľné.
 • Predajca vám musí peniaze vrátiť do 14 dní od prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Túto lehotu môže predajca predĺžiť v prípade, že tovar nedostal späť alebo nemá dôkaz o tom, že ste ho poslali späť. Vrátanie kúpnej ceny musí zahŕňať náklady na poštovné, ktoré ste zaplatili pri objednávke tovaru. Obchodník však môže účtovať dodatočné dodacie náklady, ak ste žiadali o napríklad expresnú dodávku.
 • Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu budete musieť ale zaplatiť vy. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si predávajúci nesplnil povinnosť informovať spotrebiteľa o tom, že bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak tak neurobil, aj tieto náklady bude musieť znášať on. Objemný tovar kúpený od podomového predajcu, ktorý ste ihneď prevzali, však musí obchodník vyzdvihnúť na vlastné náklady.

Výnimky v prípade niektorých výrobkov

14-dňová lehota na zváženie sa neuplatňuje na:

 • letenky a lístky na vlak, vstupenky na koncert a hotelové rezervácie na konkrétne dátumy,
 • kúpu jedla a nápojov (v prípade pravidelných dodávok, napríklad z mliekarne),
 • tovar vyrobený na objednávku alebo jasne personalizovaný tovar (napríklad oblek na mieru),
 • zapečatené nosiče údajov, ako sú DVD, ktoré ste otvorili pri ich prevzatí.

References

 1. ^ rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veci C-511/08 (curia.europa.eu)
 2. ^ smernica 97/7/ES (www.mhsr.sk)
 3. ^ Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (www.zakonypreludi.sk)
 4. ^ 2011/83/EÚ (eur-lex.europa.eu)
 5. ^ 102/2014 Z. z. (www.zakonypreludi.sk)
 6. ^ § 10 ods. 3 (www.zakonypreludi.sk)
 7. ^ § 10 ods. 3 (www.zakonypreludi.sk)
 8. ^ § 9 ods. 1 (www.zakonypreludi.sk)
 9. ^ Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy pre eshop – vzor overený advokátskou kanceláriou (market.etrend.sk)

zaslanie tovaru (source)

, , , , ,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>