Info o doručení zásilek, zboží, přepravě vnitrostátní i mezinárodní.

Expresné zásielky – Poštové produkty – Poštové služby

Original article

Slovenská pošta, a.s.

Expres Kuriér a Expres Kuriér 60

Dobierka

Vydanie zásielky adresátovi  len po uhradení sumy stanovenej odosielateľom. Suma sa vyplatí odosielateľovi v hotovosti alebo na bankový účet.

Poistenie

Poistenie zásielky pre prípad jej nedodania adresátovi, jej poškodenia až do výšky poistnej sumy.

Track&Trace

Informácia o pohybe a výsledku dodania zásielky je k dispozícii v deň doručovania do 20.00 h na www.posta.sk alebo Zákazníckom servise. 

Do vlastných rúk

Dodanie zásielky len adresátovi alebo oprávnenému prijímateľovi po potvrdení jej prevzatia.

Krehké

Osobité zaobchádzanie. Povinná služba pre veci krehké a ľahko rozbitné (napr. sklo, porcelán, elektronika a pod.).

Avízo

Oznámenie príchodu zásielky jej adresátovi prostredníctvom SMS správy v deň jej doručovania.

Info o doručení

Písomné informovanie odosielateľa o dodaní zásielky do troch pracovných dní.

V deň podania

Doručenie zásielky adresátovi ešte v ten istý deň, v ktorý bola podaná – vybrané miesta.

Storno zásielky na podaji

Vrátenie zásielky jej odosielateľovi, ak ešte nebola z pošty odoslaná.

Storno zásielky na dodaji

Vrátenie zásielky jej odosielateľovi, ak ešte nebola dodaná adresátovi.

Neukladať

Zásielka označená poznámkou „Neukladať”sa vráti späť jej odosielateľovi, a to ihneď po prvom neúspešnom pokuse o jej doručenie.

Predĺženie odbernej lehoty

Adresát na základe žiadosti predĺži odbernú lehotu pre zásielky na max. 30 dní.

Poste restante

Zásielka označená poste restante a názvom pošty sa nezasiela na adresu ale na poštu. Na základe dohody odosielateľa a adresáta.

Opakované doručenie a Druhé opakované doručenie

Zásielka sa opakovane doručí na žiadosť  adresáta najskôr nasledujúci prac. deň.

Doručenie na inú adresu

Nahlásenie zmeny adresy doručenia odosielateľom alebo adresátom pri doručení.

Splnomocnenie

Adresát splnomocní  ktorúkoľvek plnoletú osobu na preberanie zásielok (aj zásielok do vlastných rúk).

Odopretie prijatia

Adresát  odoprie prijatie zásielky ihneď pri jej preberaní a podpíše sa.

Výplatné uhrádza adresát

Zmluvná služba, kedy výplatné za zásielku uhrádza po jej dodaní adresát.

Expres Kuriér 60

Storno dobierky

Ak sa zásielka ešte nedodala, možnosť zrušiť výber dobierkovej sumy na základe žiadosti odosielateľa.

Doručiť v sobotu

Doručenie vykonané v sobotu len do vybraných miest Slovenska.

Expres Kuriér

Prednostné doručenie (10) a (14)

Doručenie zásielky do 10.00 hod alebo do 14.00 hod.

doručenie zásielok (source)

, , , ,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>