Info o doručení zásilek, zboží, přepravě vnitrostátní i mezinárodní.

AUTOMAX – Eshop – internetový obchod – Autodiely,

Original article

 

   

      Všeobecné podmienky

Tieto obchodne podmienky a ceny ponúkaného tovaru,  platia len pre nákup tovaru v internetovom obchode www.automax-autodiely.sk   podané  elektronickou cestou, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu, a to na základe zmluvy uzavretej na dialku .  Bližšie vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho, dodávateľa  a spotrebiteľa – kupujúceho. Všetky ceny a poplatky sú uvádzané vrátane DPH.

       Objednávanie a uzavretie kúpnej zmluvy

Odoslaním objednávky spotrebiteľ potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom tu uvedeným.  Objednávka na tovar sa realizuje prostredníctvom nákupného košíka. Po jej odoslaní bude táto spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Odoslaním objednávky  spotrebiteľ súhlasí s cenou tovaru, spôsobom a cenou dopravy , platobnými podmienkami, ako aj možnosťou odstúpenia od zmluvy. Obrázok na stránke sa môže mierne líšiť od skutočne Vám dodaného tovaru. /prebieha neustála inovácia a  zdokonalovanie výrobkov./  Bližšie informácie o tovare Vám poskytneme aj na telefonných číslach: 043-5863102, 043-5823553, 0903-504332, e-mailom: automax@orava.sk[1]  . Miestom doručenia je adresa spotrebiteľa uvedená v objednávke, po dohode je možný aj osobný odber v kamennom obchode dodávateľa.  Aj v  prípade osobného odberu musí byť objednávka uzavretá na základe zmluvy uzavretej na dialku / prostredníctvom internetového obchodu/,  tovar bude  rezervovaný pre odberateľa maximálne do 3 pracovných dní.

Vlastnícke práva na tovar prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho - spotrebiteľa prevzatím tovaru a zaplatením jeho kúpnej ceny. Predávajúci neručí za chyby a omyly v objednávke spotrebiteľa a súčastne si vyhradzuje právo na zmenu ceny a jednostrannom zrušení kúpnej zmluvy- zrušení objednávky.

        Dodacie podmienky

Objednaný tovar Vám bude doručený v najkratšom možnom termíne. U položiek, ktoré sú skladom je dodacia lehota po celej SR obvykle do 24 hodín kurierom UPS, alebo do 48 hodín Slovenskou poštou a to v závislosti na dobe objednania tovaru  max. do 15.00 hod.  U položiek, ktoré predajca momentálne nemá skladom , bude termín dodania do 1-3 pracovných dní a to vždy bude tento termín upresnený dodávateľom telefonicky alebo e-mailom. Tovar je odosielaný kurierom UPS alebo Slovenskou poštou v pracovných dňoch pondelok – piatok. Osobný odber je možné uskutočniť, pri potvrdení ” pripravené k osobnému odberu”,  v pracovných dňoch pondelok – sobota.

Spôsob dopravy:

     Kuriérom UPS. Komfortné doručenie kuriérom na kupujúcim  zadanú adresu v lehote do 24 hodín od vyskladnenia tovaru. V prípade, že Vás kuriér nezastihne, spojí sa s Vami telefonicky na čísle uvedenom pri objednávaní tovaru.
     Slovenskou poštou, 1.triedou s poistením tovaru, dodanie druhý pracovný deň po dni podania.
  /max. do 10kg/

    Cenník dopravy a balného  pre Slovenskú republiku,  platný od 18.08.2014

                                                         UPS s.r.o                                         Slov.pošta

                   Hmotnosť                        Cena s DPH                              Cena s DPH

                   do      1kg                         4,00 Euro                                      5.00 Euro                 

                    1  -    2kg                         5,00 Euro                                      6.00 Euro

                    2  -    5kg                         5,00 Euro                                      7.00 Euro

                    5  -  10kg                         6,00 Euro                                      8.00 Euro

                  10  -  15kg                         7,00 Euro                   

                  15  -  20kg                         8,00 Euro

                  20  -  25kg                       11,00 Euro

                  25  -  30kg                       13,00 Euro

                  30  -  35kg                       15,00 Euro

                  35  -  40kg                       15,00 Euro

                  40  –  45kg                       18,00 Euro

                  45  -  50kg                       20,00 Euro

                  50  -  60kg                       24,00 Euro

                  60  -  70kg                       28,00 Euro

                  70  -  80kg                       32,00 Euro

                  80  -  90kg                       36,00 Euro

                  90  -  100kg                     40,00 Euro

           Platobné podmienky

Platba prebieha v hotovosti dobierkou – zaplatíte priamo kuriérovi UPS,  ktorý Vám tovar privezie, alebo pracovníkom Slovenskej pošty.
Každá zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, ktorý slúži zároveň ako záručný list.
Sme plátci DPH.

Odoslaním objednávky kupujúci – spotrebiteľ potvrdzuje, že je oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu .

      Poškodenie pri preprave

Spotrebiteľ – príjemca tovaru je povinný skontrolovať neporušenosť obalu zásielky a prevziať ju od kuriera, alebo pošty, iba ak nie je tento poškodený. V opačnom prípade je nutné spísať s dopravcom – kuriérom, poštou protokol o škode, alebo zásielku odmietnuť prevziať. O daných skutočnostiach neodkladne informujte dodávateľa tovaru.

       Záruka a reklamácie

Na tovar poskytujeme 2 ročnú záruku, ktorá začína plynúť dňom prevzatia a zaplatenia tovaru. Záruku uplatňujte  spolu s  pokladničným dokladom od daného tovaru, ktorý je priložený ku každej zásielke spolu so záručným listom v prípade, ak ho výrobca poskytuje.  Záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovaru, nevzťahuje sa na jeho bežné opotrebenie, poškodenie zapríčinené iným vadným dielom a poškodenie pri nehodách. Reklamovaný tovar musí byť zaslaný na reklamáciu čistý!   Predajca nezodpovedá za poškodenie tovaru neodbornou montážou, chybnou manipuláciou, ako aj za škody spôsobené v súvislosti s  poškodením pri jeho montáži. Montáž náhradných dielov zverte odbornému servisu.

Reklamáciu si spotrebiteľ uplatňuje u predávajúceho  Jaromir HERLE – AUTOMAX   Dolný Kubín  Jánoškova 1626/63  02601 Dolný Kubín. Reklamovaný tovar – zásielku neposielajte predávajúcemu na dobierku!!!  Takýto tovar nebude prevzatý a bude vrátený späť kupujúcemu.

Všetky reklamácie uplatňujte u predávajúceho  E-MAILOM  na adresu : automax@orava.sk[2] , doporučenou poštou, alebo osobne na prevádzke.

O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, v opodstatnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické posúdenie výrobku do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru na reklamáciu. Záručná doba sa predlžuje o čas vybavenia reklamácie do doby, kedy si bol kupujúci povinný tovar prevziať.  Po uplynutí 30 dňovej  lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru.

O vybavení reklamácie bude spotrebiteľ informovaný bezprostredne, najneskôr  však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie,  telefonicky  alebo e-mailom.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený spotrebiteľovi  na jeho náklady, prípadne mu budú účtované náklady na opravu tovaru. O tejto skutočnosti bude spotrebiteľ vopred informovaný. 

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
1. Odovzdaním opraveného tovaru.  Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, má
spotrebiteľ právo aby bola bezplatne a včas odstránená. V prípade, že výrobok nebol použitý, montovaný, je možné ho vymeniť za nový / prípadne jeho časť /.  O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci.
2. Výmenou tovaru.  Pri neodstranitelných vadách má
spotrebiteľ právo na výmenu za bezchybný tovar, alebo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie peňazí.
 3. Vrátením kúpnej ceny tovaru.  Ak sa na výrobku vyskytne rovnaká chyba viac krát  /3x/  má
spotrebiteľ rovnaké práva ako pri neodstranitelnej vade. 
4. Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru.
5. Písomnou výzvou predávajúceho na prevzatie určeného plnenia.
6. Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru. 

       Storno objednávky

Ako spotrebiteľ môžete svoju objednávku zrušiť najneskôr do doby vyskladnenia tovaru, a to e-mailom na adrese : automax@orava.sk[3]  alebo telefonicky na tel. č.: 043-5863102 , 043-5823553, 0903504332. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky , číslo a názov objednaného tovaru. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, a to z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru, ktorý nie sme schopný dodať  spotrebiteľovi  v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so spotrebiteľom  nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude spotrebiteľ bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom.  V prípade, že spotrebiteľ už zaplatil za zrušenú objednávku za tovar časť, alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka v zmysle zákona vrátená do 14 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet ,alebo poštovou poukážkou. 

     Odstúpenie od zmluvy

Ak je kupujúcim fyzická osoba – spotrebiteľ, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov ,  najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu, a to na základe zmluvy uzavretej na dialku .V zmysle § 2 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.  je spotrebiteľ oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.

Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť  porovnať a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvykle pri nákupe v klasickom \”kamennom\” obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar montovať, používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

 

 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je

predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak

boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

 

Spotrebiteľ je povinný podľa § 10 ods. 1 najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť, alebo ho odoslať predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru,  na náklady a nebezpečie  spotrebiteľa  predávajúcemu podľa §10 ods.3  Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme!!! Tovar zasielajte prosím späť spolu s originálom pokladničného dokladu, v pôvodnom obale, nemontovaný, nepoužívaný a nepoškodený,  vrátane príslušenstva ( záručný list, návod na použitie atď.). Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.   Pokiaľ by bol vrátený tovar montovaný, alebo akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si predávajúci právo na neuznanie  možnosti vrátenia tovaru a odstúpenia od zmluvy, prípadne na úhradu nákladov za uvedenie tovaru do pôvodného stavu, ktoré je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu zistených vád a nedostatkov, na ktoré sa vzťahuje záruka.


      Formulár na odstúpenie od zmluvy

- Jaromír Herle – Automax   ul. Martina Hattalu 2923/56  02601 Dolný Kubín
                               prevádzka:  ul. Jánoškova 1626/63  02601 Dolný Kubín
                               e-mail:
automax@orava.sk[4]
                              tel: 0903 504332,  043-5863102
- Týmto oznamujem/oznamujeme* že odstupujem/odstupujeme * od zmluvy na tento tovar:
  Kód tovaru: ………………………………………………………………………………..
  Názov tovaru: …………………………………………………………………………….
  Počet kusov:……………
- Dátum objednania / dátum prijatia*:…………………………………../……………………………………
- Dátum vystavenia  pokladničného dokladu : ………………………………………………………………
- Číslo pokladničného dokladu / uvedený v pravo dole / ………………………………………………..
- Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*……………………………………………………………
- Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*……………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………….………
 ………………………………………………………………………………………………………………………..
                                    
- požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar a náklady spojených s objednaním tovaru
  na adresu spotrebiteľa/spotrebiteľov* (pokiaľ požadujete vrátenie peňazí na účet, uveďte
  prosím  číslo účtu). ……………………………………………………………………………………………………..

- Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 - Dátum: …………………………………………………                   Podpis: ……………………………………..

*Nehodiace sa prečiarknite.

      Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1.      Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa  keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením  ( napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom.
- Jaromír Herle – Automax  
                              prevádzka:  ul. Jánoškova 1626/63  02601 Dolný Kubín
                              e-mail:
automax@orava.sk[5]
                              tel: 0903 504332, 043-5863102
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uvedený vyššie .
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2.      Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru späť na našu adresu, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

      Predávajúci sa zaväzuje

 -dodržať cenu tovaru,  ktorý je u predajcu skladom, jeho cena platí v čase objednávky.
 -dodať správny druh a množstvo tovaru podľa objednávky tak, ako bolo uvedené v čase objednávky.
 -tovar zabaliť a odoslať tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
 -skontrolovať obsah balenia a priložiť k tovaru daňový doklad.
 -dodržať termín dodania, ktorý bol spotrebiteľovi  prislúbený.
 -zabezpečiť vybavenie reklamácie v zákonom stanovenej lehote.
 -zabezpečiť odstúpenie od zmluvy v súlade zo zákonom.

 

      Ochrana osobných údajov

Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou  oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu  vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že je právnickou osobou oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu 

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie ktoré sú uvedené vyššie , ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas zanikne do 14 dní od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Rešpektujeme právo na ochranu osobných údajov objednávateľa podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Použitie týchto údajov zo stránky vyžaduje náš súhlas.

Tento internetový obchod  je pripravovaný s najväčšou pozornosťou, napriek tomu nemôžeme ručiť za bezchybnosť a presnosť obsiahnutých informácií.

Vyhradzujeme si právo meniť obsah nášho internetového obchodu a to podľa potrieb, bez predchádzajúceho upozornenia.

V prípadoch neupravených týmito obchodnými podmienkami sa primerane uplatnia ustanovenia  Občianskeho zákonníka ,  Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  a Zákona č.250/2007  Z.z. a Zákona č. 102/2014 Z.z.o Ochrane spotrebiteľa.

 Platné od :13.06.2014

References

  1. ^ automax@orava.sk (automax-autodiely.sk)
  2. ^ automax@orava.sk (automax-autodiely.sk)
  3. ^ automax@orava.sk (automax-autodiely.sk)
  4. ^ automax@orava.sk (automax-autodiely.sk)
  5. ^ automax@orava.sk (automax-autodiely.sk)

zaslanie tovaru (source)

, , , ,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>