Info o doručení zásilek, zboží, přepravě vnitrostátní i mezinárodní.

AkcioveNaradie.sk – Autorizovaný predajca

Original article

1. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.akciovenaradie.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

2. DODACIE PODMIENKY

Predávajúci sa zaväzuje: – dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, – dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Predávajúci nezodpovedá za: – oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou, – oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, – za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou, – prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. Kupujúci sa zaväzuje: – objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, – zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), predovšetkým pri cene vyššej ako 180,- EUR s DPH, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne, prípadne realizovať platbu za objednaný tovar prostredníctvom preddavkovej faktúry. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

3. DODACIE LEHOTY

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Objednávky uskutočnené do 12:00, pokiaľ je tovar skladom expedujeme v ten istý deň, takže tovar máte doma na nasledujúci deň. Priemerná doba expedície nášho tovaru sú 3 pracovné dni od objednávky. Pri tovare ktorý nie je skladom Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty, (zvyčajne 5 pracovných dní ) Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku.

4. CENY TOVARU

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Uvedená cena v čase objednania je nemenná.

Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a poplatok za dobierku.

Dokladom o predaji je faktúra. Faktúra je pribalená ku každej zásielke, slúži zároveň ako dodací a záručný list.

5. PLATBY ZA TOVAR

Objednaný tovar zasielame expresnou službou na adresu udanú zákazníkom v objednávke.

Úhradu za dodaný tovar je možné realizovať v hotovosti kuriérovi  pri preberaní zásielky, osobne v kamennej predajni alebo prevodným príkazom.

6. CENY ZA DOPRAVU TOVARU

Platba za prepravnú službu GEIS – 5,00 € s DPH

Platba za dobierku platenú kuriérovi – 0,50 € s DPH

Platba za Slovenskú poštu – 6,00 € s DPH

Platba za osobný odber – 0,00 € s DPH

Platba mimo pracovných hodín za osobný odber – 1,99 € s DPH

7. PREVZATIE TOVARU

Spôsob prevzatia tovaru si určí zákazník pri objednávke.  (kuriérska služba, Slovenská pošta alebo osobný odber)

Zadávajte presnú adresu s číslom, Celé meno a priezvisko. Skontrolujte tvar telefónneho čísla.

8. INDIVIDUÁLNA PONUKA

V prípade rozsiahlejších objednávok vieme vypracovať individuálnu cenovú ponuku v maximálnej možnej miere spĺňajúcu požiadavky kupujúceho.

9. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 3 hodín od jej odoslania (po 3 hodinách je objednávka už v stave vybavovania). Prípadné zrušenie objednávky nám zašlite na náš e-mail, následne Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

10. VRÁTENIE TOVARU – ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Podľa zákona 102/2014 Z. z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 pracovných dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu prevádzky spoločnosti (Renáta Hrobová STEPS NITRA, Novozámocká 194, Nitra) v originálnom balení, kompletný a nepoškodený. Prepravné náklady a balné pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru najneskôr však do 14 dní od doručenia.  Zároveň je potrebné písomne alebo mailom uviesť číslo účtu prímateľa na ktorý majú byť prevedené prostriedky. Je potrebné poslať doporučený list  ,,odstúpenie od zmluvy´´ v zákonnej lehote na adresu : Renáta Hrobová STEPS NITRA, Novozámocká 194, 949 05 Nitra. Bez oznámenia o odstúpení od zmluvy a čísla účtu nie je možné peniaze za tovar vrátiť.

11. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím zásielky od kuriéra a jej zaplatení na mieste skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať:

- reklamovaný tovar vrátane príslušenstva,

- kópiu faktúry,

- popis závady,

- kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail).

Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je  neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode – výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

- prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,

- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby,

- používaním tovaru v podmienkách, ktoré svojou povahou - a to teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi

prostredia - nezodpovedajú prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa,

- vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí,

- zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy),

- prepätím, napr. pri údere blesku,

- pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu,

- mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým

zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod..

Záruka sa taktiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím (rozhodujúci je dátum uvedený na pečiatke pošty). Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Predávajúcí upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch. Internetový obchod sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Kupujúci čestne prehlasuje, že pred vyplnením objednávky sa oboznámil s obchodnými podmienkami predávajúceho a tiež reklamačným poriadkom predávajúceho, a že s týmito podmienkami súhlasí.

zaslanie tovaru (source)

, ,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>